Familjen Bergh har omstämplat delar av sitt innehav av A-aktier till B-aktier i Bergs Timber AB (publ).

Åke Bergh och Anita Bergh har begärt att 53.300 aktier av serie A skall omstämplas till aktier av serie B.

Efter omstämplingen är antalet utestående aktier i Bergs Timber AB (publ) 6.899.490 aktier (oförändrat) varav 426.700 (480.000) aktier av serie A och 6.472.790 (6.419.490) aktier av serie B. Totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 10.739.790 (11.219.490) röster.

Familjen Berghs innehav uppgår därefter till 49,99 (52,1) % av röstetalet och 22,15 (oförändrat) % av antalet aktier.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan även lämnas av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 010-19 98 500.

Mörlunda 2011-04-25

Bergs Timber AB (publ)

Åke Bergh
Verkställande direktör

Adress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010-19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2012 klockan 16.00.

Taggar:

Om oss

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i tre sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors och Gransjö samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd av 9 mil.

Prenumerera

Dokument & länkar