Utökat tillstånd för träskyddsbehandling

Styrelsen för Bergs Timber har beslutat att ta ett utökat tillstånd för träskyddsbehandling vid anläggningen Bitus i Nybro i bruk.

Det nya tillståndet ger Bitus möjlighet att producera upp till 500 000 m3 träskyddsbehandlade trävaror per år.

”Det känns mycket bra att vi tagit detta beslut. Vi har en välinvesterad och modern anläggning med en kapacitet som överstiger de 250 000 m3 som befintligt tillstånd ger oss möjligheten att producera. Att nå den nya tillståndsnivån kräver endast mindre investeringar. Vi har succesivt ökat produktionen de senaste åren och känner att vi behöver den nu beslutade utökningen”, säger VD Peter Nilsson.

Marknaden för träskyddbehandlade produkter ökar stadigt vilket ligger till grund för beslutet om det nya tillståndet. Idag levererar Bergs Timber träskyddsbehandlade produkter främst till Skandinavien, England och Frankrike men flera nya marknader börjar etableras exempelvis i Nordafrika.


Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av VD Peter Nilsson (+46-703 15 09 27 eller +46-010-19 98 504).


Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Taggar:

Om oss

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i tre sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors och Gransjö samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd av 9 mil.

Prenumerera

Dokument & länkar