Elisabet Salander Björklund, Bergvik Skog deltar i Northern Future Forum i Riga

Bergvik Skogs vd Elisabet Salander Björklund deltar den 27-28 februari i Northern Future Forum i Riga, Lettland. Temat för årets diskussioner är hur en grön ekonomi kan göras mer konkurrenskraftig och hur den digitala klyftan i samhället kan överbryggas.

Årets Northern Future Forum går av stapeln i Riga den 27-28 februari, forumet startades 2011 i London och hölls 2012 i Stockholm. Som övriga år samlar forumet statsministrarna från Norden, Baltikum och Storbritannien tillsammans med representanter från ländernas näringsliv, akademi och civilsamhälle.

-          Jag ser framemot spännande och intressanta diskussioner säger Elisabet Salander Björklund, vd för Bergvik Skog.

Bergvik Skog äger ca 2,4 miljoner hektar skog och är därmed en av de största privata skogsägarna i Europa.

-          I framtidens gröna ekonomi kommer skogen spela en viktig roll fortsätter Elisabet Salander Björklund.

Övriga deltagare från Sverige är Statsminister Fredrik Reinfeldt, Joakim Jardenberg grundare av Mindpark, Alice Bah Kuhnke hållbarhetschef på ÅF, Jesper Strömbäck professor och kanslichef för regeringens Framtidskommission, samt Kristina Höök, Professor inom interaktionsdesign på KTH.

För mer information kontakta:

Elisabet Salander Björklund, 023-583 10, elisabet.salander.bjorklund@bergvikskog.se

Bergvik Skog äger ca 2,3 miljoner hektar mark i Sverige och ca 0,1 miljoner hektar i Lettland och är en av Europas största privata skogsägare. Bergvik Skog bedriver miljöcertifierat skogsbruk och upplåter mark till jakt, fiske, täktverksamhet mm. Bergvik Skog producerar årligen cirka 60 miljoner skogsplantor i tre egna plantskolor. Bolaget stöttar omställningen till ökad andel förnyelsebar energi genom att utveckla vindkraftsparker och arrendera ut mark för vindkraftsverk.

Om oss

Bergvik Skog är ett av Sveriges största skogsägande företag med årlig avverkningsvolym på 6,8 milj m3fub. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 1,9 milj hektar i Sverige och 0,1 milj ha i Lettland. Bergvik äger tre skogsplantskolor med en årlig produktion av ca 55-60 milj plantor. Bergvik Skog AB (publ) bildades 2004 i samband med att Bergvik Skog förvärvade all den skogsmark som Stora Enso och Korsnäs tidigare ägde i Sverige. Bergvik Skog har ingått långsiktiga virkesavtal med Stora Enso respektive Korsnäs avseende försäljning av avverkningsrätter. Bergvik Skog har även ingått avtal avseende köp av skogliga tjänster från Stora Enso respektive Korsnäs. Bergvik Skog ägs, förutom av Stora Enso och Korsnäs, i huvudsak av institutionella ägare. Bergvik Skog har sitt säte och kontor i Falun.

Prenumerera

Dokument & länkar