Kraftsamling för den klassiska musiken i nytt Riksting

För andra året arrangeras Riksting för västerländsk konstmusik onsdagen den 5 april i Sveriges Radios Studio 2. Dagen som fylls av diskussioner och rapporter kring tillståndet för den klassiska musikens plats i samhället är initierad av Sveriges Radio Berwaldhallen, Kungl. Musikaliska Akademien, Svensk Scenkonst och Musikverket. Kulturminister Alice Bah Kuhnke är en av många talare och särskilt fokus under dagen är goda initiativ som tagits under det gångna året.

Utgångspunkten för Rikstinget är marginaliseringen av den västerländska konstmusiken både inom utbildningssektorn men även i medierna. Läget är akut anser initiativtagarna som framhåller att den västerländska konstmusiken utgör grammatiken för hela den globala musikindustrin och trots detta inte ges den näring som den behöver.

Deltagarlistan är fulltecknad men hela Rikstinget går att följa via webben på berwaldhallen.se. Dagen avslutas med konserten UNGA MUSIKER, UNG MUSIK i Berwaldhallen med Radiosymfonikerna och gästande unga musiker kl. 19, öppet även för allmänheten.

Hela programmet finns här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3991&artikel=6619177

För press- och intervjuförfrågningar samt ackreditering, kontakta

Karl Thorson
Press- & PR-ansvarig / Press & PR Manager
Berwaldhallen | Sveriges Radios Symfoniorkester | Radiokören
karl.thorson@sverigesradio.se
08-784 18 30 | 070-431 18 93

Sveriges Radios konserthus Berwaldhallen
SE-105 10 Stockholm, Sweden
Besök/Visiting address Dag Hammarskjöldsväg 3
berwaldhallen.se 

Prenumerera

Media

Media