RADIOKÖREN SJUNGER  FÖR KLIMATET

På lördag bjuder Radiokören på en berikande blandning av renässans musik och nutida musik i Engelbrektskyrkan. Radiokören sjunger bland annat verket Acqua Alta,  ett begrepp som härstammar från regionen Veneto i nordöstra Italien och betyder högvatten. Lördagens konsert innehåller verk  från samma region. Pär Holmgren, meteorolog, berättar hur  klimatförändringar kan påverka kustnära städers hav och miljö. 

- Vi vill belysa klimatfrågan ur ett miljömässigt och kulturellt perspektiv. Ett exempel är monument som vittrat sönder i exempelvis Venedig. Klimatförändringarna påverkar miljön och våra kulturarv, men musiken överlever, säger Daniel Stighäll, ledare för ensemblem Serikon.

Jan Sandströms verk Acqua Alta, skrevs på beställning av Daniel Stighäll efter en dikt av den indiske poeten Meena Alexander . Begreppet Acqua Alta syftar på Adriatiska havets återkommande högvattenperioder som orsakar kraftiga översvämningar i Venedig. Vid upprepade tillfällen har mer än halva staden försatts under vatten. Aqua Alta är också namnet på ett verk av Jan Sandström, som skrivits på beställning av Daniel Stighäll.. Lördagens konsert innehåller bland annat musik som rullar som havets vågor, oroligt och lugnt, tills den ”svämmar över” .

Konserten för klimatet innehåller många kopplingar till Venedig och miljön.

Allting vävs ihop av Pär Holmgren, som berättar om vad som kan hända med många av världens kustnära städer när det gäller miljö, vatten och klimat.

EN KONSERT FÖR KLIMATET

LÖR 18 april kl 15

ENGELBREKTSKYRKAN

Renässansensemblen Serikon

Olof Boman, dirigent

Pär Holmgren (meteorolog)

Ur programmet:

J SANDSTRÖM: Acqua Alta

BRYARS: De Profundis Aquarum (uruppförande

MONTEVERDI: Dixit Dominus

Fakta:

GAVIN BRYARS har tonsatt Psalm 69 ur Psaltaren specifikt för Radiokören och Serikon. Bryars har en förmåga att ta gammal musik och göra något nytt och annorlunda med den. I verket framkallas en bild av en döende värld, där människan ropar till Gud om hjälp i nödens stund.

GIOVANNI GABRIELI, CLAUDIO MERUOLO OCH CLAUDIO MONTEVERDI var verksamma i Venedig på 1500- och 1600-talen. Verken är exempel på musik från Venedigskolan.

OLOF BOMAN, dirigent, arbetar med Europas främsta körer och orkestrar. Han har bland annat blivit uppmärksammad för sin uppsättning av operan L’Orfeo och är en av de konstnärliga ledarna för Glogerfestspillene i Kongsberg, Norge. Olof Boman låter gammal musik möta ny musik på ett kreativt sätt.

DANIEL STIGHÄLL, spelar med Göteborg Baroque och Weser Renaissance Bremen och är stämledare vid Drottningholms slottsteater.

För mer information kontakta: tf pressansvarig Inger Söderholm, inger.soderholm@sr.se, tel. 0709-969599.

Bildtext Radiokören. Fotograf Kristian Pohl

För mer information och beställning av biljetter/bilder kontakta Inger Söderholm,tf pressansvarig Berwaldhallen, tel. 0709-969599. inger.soderholm@sr.se

Pressmeddelande Sveriges Radio Berwaldhallen

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar