Bokslutsinformation för Besqabkoncernen

Styrelsen och VD har vid sammanträde den 28 mars avgivit årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Verksamheten är fortsatt stark. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 77,5 Mkr 
(f å 104,0 Mkr). Ytterligare nyckeltal finns i bifogad pdf.
Bostadsmarknaden försvagades under andra halvåret 2011. Under första kvartalet 2012 har dock stämningsläget förbättrats och bostadspriserna har ökat något. Bolagets verksamhet är fortsatt stabil. Resultatet för 2012 förväntas bli starkt, dock lägre än 2011. Årsredovisning kommer att distribueras under vecka 17. Årsstämma kommer att avhållas torsdagen den 24 maj 2012.
Frågor besvaras av VD Kjell Jansson 08-630 16 36, 0709-75 17 70 eller styrelsens ordförande Johan Nordström 08-463 37 62, 0709-40 70 82. Mer information om Besqab finns på www.besqab.se


Besqab är verksamt i Stockholm- och Uppsala län. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktig i projekt som omfattar över 4 500 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter.

Om oss

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

Prenumerera