Delårsrapport jan-sep 2013

Fortsatt positiv marknadsutveckling i Stockholm och Uppsala

JANUARI–SEPTEMBER 2013

• Nettoomsättningen uppgick till 510,3 mkr (515,9)

• Resultatet före skatt uppgick till 45,6 mkr (24,0)

• Resultatet efter skatt uppgick till 42,9 mkr (19,2), motsvarande 39,14 kr per aktie

• Eget kapital uppgick vid periodens slut till 279,9 mkr (223,2), motsvarande 255,62 kr per aktie

• Likvida medel uppgick den 30 september till 60,7 mkr (64,7)

 
JULI–SEPTEMBER 2013

• Nettoomsättningen uppgick till 128,9 mkr (204,4)

• Resultatet före skatt uppgick till 10,1 mkr (8,5)

• Resultatet efter skatt uppgick till 12,7 mkr (6,8), motsvarande 11,56 kr per aktie 

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar närmare 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter.

Prenumerera

Dokument & länkar