Delårsrapport jan-sep 2013

Fortsatt positiv marknadsutveckling i Stockholm och Uppsala

JANUARI–SEPTEMBER 2013

• Nettoomsättningen uppgick till 510,3 mkr (515,9)

• Resultatet före skatt uppgick till 45,6 mkr (24,0)

• Resultatet efter skatt uppgick till 42,9 mkr (19,2), motsvarande 39,14 kr per aktie

• Eget kapital uppgick vid periodens slut till 279,9 mkr (223,2), motsvarande 255,62 kr per aktie

• Likvida medel uppgick den 30 september till 60,7 mkr (64,7)

 
JULI–SEPTEMBER 2013

• Nettoomsättningen uppgick till 128,9 mkr (204,4)

• Resultatet före skatt uppgick till 10,1 mkr (8,5)

• Resultatet efter skatt uppgick till 12,7 mkr (6,8), motsvarande 11,56 kr per aktie 

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar närmare 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter.

Om oss

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

Prenumerera

Dokument & länkar