Betsson säkrar långsiktig finansiering

Betsson har tecknat en revolverande kreditfacilitet (RCF) i flera valutor uppgående till 800 mkr hos en ledande svensk bank. Löptiden är tre år med option på förlängning med ett år.

Denna kreditfacilitet ersätter den RCF om 35 meur som Betsson återbetalade i februari och den RCF om 700 mkr som förfaller i juni.  


För ytterligare information, kontakta:
Kaaren Hilsen, CFO Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00, kaaren.hilsen@betssonab.com

Pia Rosin, VP Corporate Communications Betsson AB
+46 (0)73 600 85 00, pia.rosin@betssonab.com

Om oss

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).