BETSSONS STYRELSE FÖRESLÅR EXTRAUTDELNING AV UPPSTARTSBOLAG

 

Betsson AB:s styrelse har beslutat att föreslå årsstämman att besluta om utdelning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Angler Gaming plc (”Angler”) till Betssons aktieägare villkorat av att Angler noteras på AktieTorget. Överföringen till aktieägarna uppgår till cirka MSEK 28,0 motsvarande cirka SEK 0,66 per aktie (eller MEUR 3,1 vilket motsvarar cirka EUR 0,07 per aktie).

Utdelningen av Angler ligger i linje med Betssons tekniska och marknadsmässiga fokusering. Angler kommer att bygga sin verksamhet på tekniska lösningar som Betsson har beslutat att inte vidareutveckla samt på geografiska marknader som ligger utanför Betssons kärnområden.

Det maltesiska bolaget Angler äger ett spelbolag som har spellicens på Curaçao. Detta bolag kommer initialt att bearbeta ett 30-tal länder i Sydamerika, Afrika, samt Europa, utifrån av Betsson förvärvade kundbaser och teknikplattformar. Intäkterna för Betsson på dessa marknader utgör mindre än 0,1 % av Betssons totala intäkter, medan antalet registrerade kunder utgör ca 5 % av Betssons totala antal registrerade kunder. I och med utdelningen synliggörs värden i ett självständigt Angler vilka kommer aktieägarna tillgodo. Samtidigt kan Betsson lägga mer engagemang i att färdigställa en koncerngemensam teknisk plattform samt att bearbeta valda fokusmarknader.

Mot bakgrund av det ovanstående föreslår Betssons styrelse att årsstämman i Betsson den 11 maj 2012 beslutar att samtliga aktier i Angler delas ut till aktieägarna i Betsson genom en s k Lex Asea utdelning, varvid en (1) aktie i Betsson (oavsett aktieslag) berättigar till en (1) aktie i Angler. Styrelsens förslag är villkorat av att aktierna har noteras på AktieTorget vid tidpunkten för utdelningen eller kort därefter. Angler har ansökt om notering på AktieTorget och handeln i Angleraktien förväntas inledas omkring den 1 juli 2012. Vidare förbereds även för att aktieägare med maximalt 200 aktier ska kunna avyttra dessa, alternativt köpa aktier upp till en total av 200 aktier courtagefritt under en begränsad period efter att handeln startat.

Angler har utöver ovan nämnda teknikplattformar och kundbaser en kassa på MEUR 2,5 som beräknas räcka till dess att bolaget är kassaflödespositivt, vilket beräknas ske under 2014. Till verkställande direktör i Angler har utsetts Michael Bennett, född 1945. Michael Bennett har en gedigen erfarenhet inom spelbranschen och är bosatt på Malta.

För ytterligare information, se anslutningsmemorandum för Angler på www.betssonab.com.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är skatterådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå samt den maltesiska byrån WH Partners är legala rådgivare till Betsson i samband med transaktionen.

För ytterligare information, kontakta Magnus Silfverberg, koncernchef och VD Betsson AB, tfn +46 (0)8 506 403 00 eller +46 (0) 70 27 147 00, magnus.silfverberg@betssonab.com

Informationen i detta pressmeddelande har lämnats av Betsson AB (publ) för offentliggörande den 12 april 2012 kl. 8.00 CET enligt lagen (2007:52) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERS ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA PARTNERSAMARBETEN OCH VIA DE EGNA INTERNETSITERNA WWW.BETSSON.COM, WWW.CASINOEURO.COM, WWW.CHERRYCASINO.COM OCH WWW.BETSAFE.COM. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, SPORTSPEL, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Taggar:

Om oss

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Prenumerera

Dokument & länkar