Bokslutskommuniké för perioden 1 Januari – 31 December 2012

Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period förra året om inte annat anges. Uppgifterna gäller koncernen om inte annat anges.

Fjärde kvartalets intäkter ökade med 27 procent  

Fjärde kvartalet

 • Intäkterna uppgick till 651,9 (515,2) mkr, vilket motsvarar en ökning med 27 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 173,4 (172,3) mkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 173,4 (172,9) mkr
 • Resultatet uppgick till 166,9 (165,8) mkr, motsvarande 3,95 (4,01) kronor per aktie
 • Kostnader för programvaruutveckling i Kina och investeringar i nyreglerade marknader belastar resultaträkningen med 39,2 (9,2) mkr. Vidare belastats resultaträkningen negativt med omstruktureringskostnader uppgående till 5,8 (-) mkr.
 • Bruttoomsättningen i sportboken inklusive samtliga spellösningar uppgick till 3 782,8 (2 171,3) mkr, varav NGG bidrog med 575,1 mkr. Detta motsvarar en ökning på 74 procent.
 • Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick till 2 154,8 (1 484,5) mkr, vilket är All Time High (ATH) och en ökning med 45 procent
 • Under kvartalet utsågs Betsson till ”Casino Operator of the Year”, på 2012 års EGR gala i London
 • Betssons styrelse föreslår överföring till aktieägarna motsvarande 410,9 mkr. Under förutsättning att antalet utestående aktier inte ändras innebär förslaget en överföring av 9,7 kronor per aktie.

Helårsperioden

 • Intäkterna ökade med 27 procent till 2 203,7 (1 736,6) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 577,1 (559,7) mkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 573,6 (555,4) mkr
 • Resultatet uppgick till 547,8 (527,8) mkr, motsvarande 13,04 (13,12) kronor per aktie

Nyckeltal

Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår
2012 2011 2012 2011
Totalt
Intäkter 651,9 515,2 2 203,7 1 736,6
Bruttoresultat 548,8 433,3 1 853,7 1 428,9
varav Odds 165,5 97,2 266,5 326,9
Rörelseresultat 173,4 172,3 577,1 559,7
Likvida medel 467,2 509,7 467,2 509,7
Aktiva kunder (tusental) 520,4 403,6 520,4 403,6
Registrerade kunder (tusental) 5 777,9 3 662,4 5 777,9 3 662,4
Deponerat belopp 1 586,5 1 093,5 5 092,4 3 931,6
Deponerat belopp, samtliga spellösningar 2 154,8 1 484,5 6 888,2 5 237,9
B2C Odds  
Bruttoomsättning Odds 1 271,1 590,1 3 735,5 1 525,4
Bruttomarginal, Odds 1) 7,5% 6,4% 5,7% 5,4%
Bruttoresultat Odds 95,0 37,6 214,5 82,5
B2B Odds
Bruttoomsättning Odds 2 511,7 1 581,2 8 357,6 6 055,0
Bruttomarginal, Odds 1) 2,8% 3,8% 2,6% 4,0%
Bruttoresultat Odds 70,5 59,6 217,5 244,3

1)       Detta avser marginalen efter allokerade kostnader. Marginalen efter fria vad i samtliga spellösningar uppgick till 7,4 (8,1) procent.

Betsson mot fortsatt stark tillväxt

”- Den starka organiska tilllväxten på 23 procent i intäkter, 30 procent i sportboksomsättning och över 100 procent i mobilintäkter från föregående kvartal, visar att Betsson är på rätt spår. Betssons goda tillväxt bygger på historiskt genomförda investeringar, och bolaget fortsätter att investera stora belopp i marknadsföring och teknik, vilket avser säkerställa en framtida tillväxttakt överstigande marknadstillväxten.” säger Magnus Silfverberg, Betssons VD och koncernchef.

Presentation av helårsrapport

Idag, fredagen 8 februari klockan 09:00 CET presenterar Betssons koncernchef, Magnus Silfverberg, bokslutskommuniké på Betssons kontor Regeringsgatan 28 samt via Webcast på www.betssonab.com eller http://storm.zoomvisionmamato.com/player/betsson/objects/9mx3a08r eller via telefon på +46 (0)8 505 598 53 (Sverige) eller +44 (0)203 043 24 36 (UK). Presentationen kommer att hållas på engelska och följas av en frågestund.

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Om oss

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Prenumerera

Dokument & länkar