Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2010 Andra kvartalets intäkter ökade med 29 procent

Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period förra året om inte annat anges. Uppgifterna gäller koncernen om inte annat anges.

 

Andra kvartalet

 • Intäkterna ökade med 29 procent till 366,1 (284,6) mkr
 • Rörelseresultatet ökade med 43 procent till 88,0 (61,6) mkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 88,5 (62,0) mkr
 • Resultatet uppgick till 84,0 (58,9) mkr, motsvarande 2,14 (1,50) kronor per aktie
 • Kassan uppgick vid kvartalets utgång till 517,8 (287,9) mkr och koncernen har fortsatt inga räntebärande skulder
 • Bruttoomsättningen i Odds uppgick till 1 233,1 (644,8) mkr, motsvarande en ökning på 91 procent Bruttoomsättningen i Livespel i Odds uppgick till 699,7 (227,6) mkr motsvarande en ökning på 207 procent
 • Betsson har lanserat LiveCasino på www.CasinoEuro.com
 • Av legala skäl har Betsson valt att blockera spelare från Frankrike. Detta bedöms framgent ha en marginell effekt på Betssons resultat

 

Delårsperioden

 • Intäkterna ökade med 22 procent till 733,8 (600,1) mkr
 • Rörelseresultatet ökade med 20 procent till 172,2 (144,0) mkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 173,1 (145,0) mkr
 • Resultatet uppgick till 164,2 (137,7) mkr, motsvarande 4,18 (3,51) kronor per aktie

 

Nyckeltal

Kv 2 Kv2 Jan-juni Jan-juni Helår
    2010 2009   2010 2009 2009
 Totalt    
 Intäkter 366,1 284,6 733,8 600,1 1 299,7
 Bruttoresultat (Spelöverskott) 291,7 224,1 589,0 479,8 1 045,0
 Rörelseresultat 88,0 61,6 172,2 144,0 316,9
 Kassa 517,8 287,9 517,8 287,9 529,1
 Aktiva kunder (tusental)  288,7 185,3 288,7 185,3 288,7
 Registrerade kunder (tusental) 2 719,3 1 777,1 2 719,3 1 777,1 2 117,8
 Deponerat belopp  911,1 783,1 1 876,0 1 518,7 3 258,0
 Odds    
 Bruttoomsättning Odds  1 233,1 644,8 2 245,9 1 181,3 2 571,5
 Marginal efter fria vad, Odds 7,4% 4,7% 7,5% 7,9% 8,9%
 Bruttoresultat, Odds 78,0 25,8 150,0 83,2 206,6
 Bruttomarginal, Odds  1) 6,3% 4,0% 6,7% 7,0% 8,0%
1)  Marginal efter allokerade kostnader  

 

Snabbt växande livespel

- ”Två viktiga trender i spelbranschen i dag är dels att livespel på sport ökar, dels att spelbolagen fokuserar på samarbeten med andra bolag. Betsson är väl positionerat inom dessa trender med en historik av framgångsrika samarbeten och ett av branschens snabbast växande livespel." säger Pontus Lindwall, Betssons VD och koncernchef.

 

Presentation av delårsrapporten

Idag, fredagen 23 juli klockan 09:00 CET presenterar Betssons koncernchef, Pontus Lindwall, delårsrapporten via webcast på www.betssonab.com eller http://storm.zoomvisionmamato.com/player/betsson/objects/4sn2gt8v/ eller via telefon på +46 (0)8 505 598 53 (Sverige) eller +44 (0)20 3043 2436 (UK). Presentationen kommer att hållas på engelska och följas av en frågestund.

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA BOLAG SOM ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL VIA PARTNERSAMARBETEN OCH DE EGNA INTERNETSAJTERNA WWW.BETSSON.COM, WWW.CASINOEURO.COM OCH WWW.CHERRYCASINO.COM. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, SPORTSPEL, LOTTER, SPELBÖRS, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Taggar:

Om oss

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Prenumerera

Dokument & länkar