Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2013

Andra kvartalets rörelseresultat ökade med 26 procent  

Andra kvartalet

 • Intäkterna uppgick till 579,2 (486,2) mkr, vilket motsvarar en ökning med 19 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 137,8 (109,5) mkr, vilket motsvarar en ökning med 26 procent.
 • Bruttoomsättningen i sportboken inklusive samtliga spellösningar uppgick till 3 447,6 (2 744,8) mkr, vilket motsvarar en ökning på 26 procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 137,5 (110,9) mkr, vilket motsvarar en ökning med 24 procent.
 • Resultatet uppgick till 128,3 (105,4) mkr, motsvarande 2,95 (2,54) kronor per aktie.
 • Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick till 2 017,8 (1 509,5) mkr, vilket motsvarar en ökning med 34 procent.
 • Betsson genomförde under kvartalet en teknisk uppgradering av varumärket Betsson, då det migrerades till den gemensamma teknikplattformen. Migreringen var framgångsrik.

Delårsperioden

 • Intäkterna ökade med 19 procent till 1 217,9 (1 022,2) mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 298,9 (283,5) mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till 297,5 (281,9) mkr.
 • Resultatet uppgick till 280,2 (267,7) mkr, motsvarande 6,49 (6,41) kronor per aktie.

Nyckeltal

Kvartal 2 Kvartal 2 Jan-Jun Jan-Jun Helår
2013 2012 2013 2012 2012
Totalt
Intäkter 579,2 486,2 1 217,9 1 022,2 2 203,7
Bruttoresultat 482,7 407,2 1 022,9 866,1 1 853,7
varav Odds 126,6 68,9 290,6 176,7 432,0
Rörelseresultat 137,8 109,5 298,9 283,5 577,1
Likvida medel 317,5 342,3 317,5 342,3 467,2
Aktiva kunder (tusental) 428,7 508,7 428,7 508,7 520,4
Registrerade kunder (tusental) 6 354,9 5 418,0 6 354,9 5 418,0 5 777,9
Deponerat belopp 1 445,9 1 093,5 2 957,1 2 138,8 5 092,4
Deponerat belopp, samtliga spellösningar 2 017,8 1 505,1 4 131,7 2 973,7 6 888,9
B2C Odds  
Bruttoomsättning Odds 1 129,9 731,1 2 360,6 1 376,6 3 735,5
Bruttomarginal, Odds 1) 5,2% 4,0% 6,0% 5,4% 5,7%
Bruttoresultat Odds 58,9 29,4 141,7 74,0 214,5
B2B Odds
Bruttoomsättning Odds 2 317,7 2 013,7 4 960,7 4 012,3 8 357,6
Bruttomarginal, Odds 1) 2,9% 2,0% 3,0% 2,6% 2,6%
Bruttoresultat Odds 67,7 39,5 148,9 102,7 217,5

1)       Detta avser marginalen efter allokerade kostnader. Marginalen efter fria vad i samtliga spellösningar uppgick till 6,5 (4,6) procent.

Stabil organisk tillväxt med marknadsledande lönsamhet

”- Betsson fortsätter att investera i att optimera sin verksamhet. Under andra kvartalet genomfördes en lyckad migrering av Betsson.com till den gemensamma plattformen. Därigenom levereras huvuddelen av Betssons intäkter baserat på den nya tekniska plattformen. Detta har stärkt det mobila erbjudandet och möjliggör en avancerad vidareutveckling av spelupplevelsen samt kostnadseffektiv drift. Samtidigt levererar Betsson en stabil organisk tillväxt och en av marknadens starkaste vinstmarginaler.” säger Magnus Silfverberg, Betssons VD och koncernchef.

Presentation av delårsrapport

Idag, fredagen 19 juli klockan 09:00 CET presenterar Betssons koncernchef, Magnus Silfverberg, delårsrapport på Betssons kontor Regeringsgatan 28 samt via Webcast på www.betssonab.com eller http://storm.zoomvisionmamato.com/player/betsson/objects/91a38d5r eller via telefon på +46 (0)8 505 564 74 (Sverige) eller +44 (0)203 364 53 74 (UK). Presentationen kommer att hållas på engelska och följas av en frågestund.

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Taggar:

Om oss

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Prenumerera

Dokument & länkar