Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2013

Första kvartalets intäkter ökade med 19 procent  

Första kvartalet

  • Intäkterna uppgick till 638,7 (536,1) mkr, vilket motsvarar en ökning med 19 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 161,1 (174,1) mkr.
  • Bruttoresultatet i Kasino uppgick till 325,4 (308,3) mkr, vilket är lägre än väntat. Det förklaras bland annat av lägre aktivitet efter att en rekordstor poolad jackpot föll ut hos en konkurrent i slutet av januari.
  • Marknadsföringskostnader uppgick till 199,4 (135,2) mkr. Ökningen är dels relaterad till NGG men även relaterad till ökade marknadsinvesteringar i Norden för att möta ökad konkurrens och framtida tillväxtmöjligheter.
  • Bruttoomsättningen i sportboken inklusive samtliga spellösningar uppgick till 3 873,6 (2 644,1) mkr, vilket motsvarar en ökning på 47 procent.
  • Sportboksmarginalen efter fria vad uppgick till 6,7 (7,2) procent.
  • Resultatet före skatt uppgick till 160,1 (171,0) mkr.
  • Resultatet uppgick till 151,9 (162,3) mkr, motsvarande 3,54 (3,91) kronor per aktie.
  • Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick till 2 113,9 (1 468,6) mkr, vilket motsvarar en ökning med 44 procent.
  • Betsson förvärvade under kvartalet varumärkena www.Sverigeautomaten.com, www.Norgesautomaten.com och www.Danmarksautomaten.com.

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Om oss

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Prenumerera

Dokument & länkar