Fjärde kvartalets intäkter ökade med 26 procent

 

Fjärde kvartalet

 • Intäkterna ökade med 26 procent till 484,3 (382,9) mkr, koncernens högsta kvartalsintäkt hittills
 • Rörelseresultatet uppgick till 127,7 (93,5) mkr
 • Resultatet belastas negativt med en nettokostnad om 2,8 (3,0) mkr avseende valutaomräkning av balansposter
 • Nettot av balanserade utvecklingskostnader och avskrivningar av dessa utgjorde en kostnad om 1,5 (intäkt 6,1) mkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 128,7 (94,3) mkr
 • Resultatet uppgick till 125,2 (90,0) mkr, motsvarande 3,19 (2,29) kronor per aktie
 • Kassan uppgick vid kvartalets utgång till 497,1 (529,1) mkr och koncernen har fortsatt inga räntebärande skulder
 • Bruttoomsättningen i Odds uppgick till 1 894,1 (755,3) mkr, motsvarande en ökning med 151 procent
 • Bruttoomsättningen i Livespel i Odds uppgick till 1 144,0 (231,9) mkr motsvarande en ökning med 393 procent
 • Kvartalets deponeringar översteg en miljard kronor, koncernens högsta i ett enskilt kvartal hittills
 • Betsson etablerade sig i Indien och säkrade B2B-kontrakt med asiatisk operatör
 • Betsson tecknade avtal om att avyttra turkisk kundbas och tecknade B2B-kontrakt för leverans av komplett spelplattform  
 • Som ett led i bolagets B2B-strategi har Betsson under 2011 tecknat avtal med syfte att ingå Joint Venture i Italien
 • Betsson har under 2011 tecknat avtal om att etablera verksamhet i Kina tillsammans med statligt ägt kinesiskt bolag
 • Intäkterna ökade med 23 procent till 1 603,2 (1 299,7) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 380,6 (316,9) mkr
 • Resultatet belastas med en nettokostnad om 19,4 (2,8) mkr avseende valutaomräkning av balansposter
 • Nettot av balanserade utvecklingskostnader och avskrivningar av dessa utgör en kostnad på 16,6 (intäkt 23,8) mkr
 • Resultatet före skatt ökade med 20 procent och uppgick till 382,5 (318,9) mkr
 • Resultatet uppgick till 365,7 (303,3) mkr, motsvarande 9,32 (7,73) kronor per aktie

 

Helåret

 

Nyckeltal

Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår
2010 2009 2010 2009
 Totalt
 Intäkter 484,3 382,9 1 603,2 1 299,7
 Bruttoresultat (Spelöverskott) 391,5 312,2 1 282,1 1 045,0
 Rörelseresultat 127,7 93,5 380,6 316,9
 Kassa 497,1 529,1 497,1 529,1
 Aktiva kunder (tusental) 300,5 288,7 300,5 288,7
 Registrerade kunder (tusental) 3 158,2 2 117,8 3 158,2 2 117,8
 Deponerat belopp  1 104,5 915,7 3 894,1 3 258,0
 Odds
 Bruttoomsättning Odds  1 894,1 755,3 5 355,7 2 571,5
  - varav andel Livespel 60,4% 30,7% 55,3% 31,2%
 Marginal efter fria vad, Odds 7,6% 12,0% 7,8% 8,9%
 Bruttoresultat, Odds 128,2 82,0 367,7 206,6
 Bruttomarginal, Odds  1) 6,8% 10,9% 6,9% 8,0%
 1)  Marginal efter allokerade kostnader

Fjärde kvartalet är det starkaste någonsin för Betsson

-”Betsson erbjuder idag en av världens bästa sportböcker, vilket spelarna i Norden och även i andra regioner noterat och därför kan Betsson visa en tillväxt på 78 procent i sportspel under helåret 2010. Samtidigt visar Betsson att bolaget är en tekniskt ledande B2B-leverantör av en spelplattform som är eftertraktad i andra världsdelar." säger Pontus Lindwall, Betssons VD och koncernchef.

 

Presentation av delårsrapporten

Idag, fredagen 11 februari klockan 09:00 CET presenterar Betssons koncernchef, Pontus Lindwall, bokslutskommunikén via Webcast på www.betssonab.com eller http://storm.zoomvisionmamato.com/player/betsson/objects/x7hrtg0f eller via telefon på +46 (0)8 505 598 53 (Sverige) eller +44 (0)20 3043 2436 (UK). Presentationen kommer att hållas på engelska och följas av en frågestund.

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERS ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA PARTNERSAMARBETEN OCH VIA DE EGNA INTERNETSITERNA WWW.BETSSON.COM, WWW.CASINOEURO.COM OCH WWW.CHERRYCASINO.COM. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, SPORTSPEL, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Taggar:

Om oss

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Prenumerera

Dokument & länkar