Förändring av antalet aktier och röster i Betsson AB (publ)

Antalet aktier i Betsson AB (publ) (”Bolaget”) uppgår per den 29 juni 2018 till 144 493 238 aktier, fördelat på 16 260 000 aktier av serie A, 122 155 730 aktier av serie B och 6 077 508 aktier av serie C. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per den 29 juni 2018 till 290 833 238.

Bakgrunden till minskningen är slutförandet av det automatiska inlösenförfarandet av aktier som beslutades på årsstämman den 15 maj 2018. Antalet aktier är nu återställt efter inlösen av utestående inlösenaktier med avstämningsdag den 12 juni 2018.

Ytterligare information om inlösenprogrammet finns på bolagets webbplats, www.betssonab.com.

För ytterligare information, kontakta:
Pontus Lindwall, VD och Koncernchef Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00

Pia Rosin, VP Corporate Communications Betsson AB
+46 (0)73 600 85 00, pia.rosin@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 10.00 CET.

Om oss

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Prenumerera

Dokument & länkar