Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i Betsson AB (publ)

 

 

Efter den senaste nyemissionen som genomförts som ett led i Betsson AB:s (publ) ("Betsson") erläggande av tilläggsköpeskilling med anledning av förvärvet av Betsafe uppgår det totala antalet aktier och röster i Betsson per den 30 mars 2012 till 42 001 209 respektive 90 781 209, fördelat på 5 420 000 aktier av serie A med tio röster vardera och 36 581 209 aktier av serie B med en röst vardera.

Per den 1 mars 2012 uppgick det totala antalet aktier och röster i Betsson till 41 394 392 respektive 90 174 392, fördelat på 5 420 000 aktier av serie A med tio röster vardera och 35 974 392 aktier av serie B med en röst vardera. Detta innebär att det totala antalet aktier och röster under mars 2012 ökat med 606 817 aktier och röster. Samtliga nya aktier är av serie B.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Silfverberg, VD och koncernchef, tfn +46 (0)8 506 403 00 eller +46 (0) 70 27 147 00, magnus.silfverberg@betssonab.com

Detta pressmeddelande innehåller information som Betsson är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering (cirka) klockan 9:00 den 30 mars 2012.

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERS ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA PARTNERSAMARBETEN OCH VIA DE EGNA INTERNETSITERNA WWW.BETSSON.COM, WWW.CASINOEURO.COM, WWW.CHERRYCASINO.COM OCH WWW.BETSAFE.COM. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, SPORTSPEL, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Taggar:

Om oss

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Prenumerera

Dokument & länkar