BEWi årsredovisning 2017

Pressmeddelande 2018-05-04, kl 08.00

BEWi årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på svenska och engelska.

En digital version kan laddas ner på http://bewi.com/sv/investerare/. Beställ ett tryckt exemplar genom att ringa på tfn 0708-326 854 eller skicka epost till lena.olofsdotter@bewi.com. De tryckta exemplaren förväntas vara klara för distribution i början av juni.

För ytterligare information, Lena Olofsdotter, Corporate Communications
Tfn: 0708-326 854, E-post: lena.olofsdotter@bewi.com
 

Denna information är sådan som BEWi AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 4 maj 2018, kl 08.00.

BEWi Group manages and controls the entire chain from the manufacture of raw materials to finished products for the construction, packaging, and technical packaging industries. We invest in new techniques and development of innovative environmentally sound products, which creates value across the chain. As the market continues to grow, BEWi will also grow, both organically as well as through acquisitions in order to create positive synergies around purchases, raw material management, marketing information, customer focus, efficient production and administration.
BEWi Group is owned to 48.5% by the Norwegian family Bekken through BeWi Holding, to 48.% by Verdane Capital Advisors and to 3% by Group management.

Taggar:

Om oss

BEWiSynbra Group är en innovativ aktör och vital del i det europeiska näringslivet genom att erbjuda kvalificerade och hållbara förpackningslösningar samt isoleringssystem för byggnader. Koncernens produkter skyddar och säkrar transporter av livsmedel, elektronik och många andra typer av känsliga produkter samt svarar på EU:s krav på allt effektivare isolering av byggnader. Koncernen har cirka 1 000 medarbetare i sex länder, omsätter omkring 4,5 miljarder kronor och har huvudkontor i Solna. BEWiSynbra Group ägs till 51,6% av Frøya Invest AS, till 21,4% av Gjelsten Holding AS, till 25,4% av Verdane Capital Advisors, och till 1,6% av ledande befattningshavare i BEWi.

Prenumerera

Dokument & länkar