BEWi gör företagsförvärv i Finland

BEWi, en av Nordens ledande aktörer för utveckling och tillverkning av isoleringsprodukter och kundanpassade förpackningslösningar av cellplast, EPS, förvärvar Ruukin EPS, en finsk tillverkare av isoleringsmaterial. 

BEWi bedriver framgångsrikt isolerings- och förpackningsverksamhet i Sverige, Norge och Danmark. På den finska marknaden är BEWi väl etablerat med produktion av råvara till cellplast, expanderad polystyren (EPS), och isoleringsprodukter av extruderad polystyren (XPS).

BEWi förvärvade 2016 den finska XPS-tillverkaren M-Plast som tillverkar isoleringsmaterial för byggnadskonstruktioner. Samma år investerade BEWi i extruderingsteknologi i sin anläggning i Borgå för att utöka produktportfölj och produktionskapacitet. 2017 förvärvades Solupak som med sin produktion av isoleringsprodukter stärkte BEWis position som totalleverantör i Finland och i Norden.

BEWi förvärvar nu det finska företaget Ruukin EPS, som omsätter cirka 2,5 miljoner EURO, och bedriver produktion av isoleringsprodukter i en fabrik i Ruukki i Finland. BEWi får genom förvärvet framför allt en bättre geografisk täckning i Finland och kan, liksom i övriga Norden, erbjuda både isoleringsmaterial och förpackningslösningar i expanderad polystyren (EPS).

”Förvärvet av Ruukkin ligger helt i linje med vår tillväxtstrategi”, säger Christian Bekken, CEO BEWi Group.

För ytterligare information, kontakta Marie Danielsson, CFO, tel 0046 70 661 00 47

Taggar:

Om oss

BEWiSynbra Group är en innovativ aktör och vital del i det europeiska näringslivet genom att erbjuda kvalificerade och hållbara förpackningslösningar samt isoleringssystem för byggnader. Koncernens produkter skyddar och säkrar transporter av livsmedel, elektronik och många andra typer av känsliga produkter samt svarar på EU:s krav på allt effektivare isolering av byggnader. Koncernen har cirka 1 000 medarbetare i sex länder, omsätter omkring 4,5 miljarder kronor och har huvudkontor i Solna. BEWiSynbra Group ägs till 51,6% av Frøya Invest AS, till 21,4% av Gjelsten Holding AS, till 25,4% av Verdane Capital Advisors, och till 1,6% av ledande befattningshavare i BEWi.

Prenumerera

Dokument & länkar