BEWi:s förvärv av Synbra slutfört – stärker sin position i Europa som förstahandsvalet för cellplast

Pressmeddelande 2018-05-14, kl 17.30

BEWi Group AB (publ) (“BEWi”) har idag slutfört förvärvet av Synbra Holding B.V. (“Synbra”).


BEWi, en ledande totalleverantör i Norden av cellplast, och Synbra, en specialist inom cellplast med specialplaster och lösningar för industrin samt hållbara isoleringssystem, med verksamheter i Nordeuropa och Portugal kommer att skapa en ledande leverantör i Europa av cellplast-produkter, med god potential för tillväxt.

Transaktionen har slutförts idag och BEWi har förvärvat samtliga aktier i Synbra. Köpeskillingen uppgår till 117,5 MEUR på skuldfri basis (cirka 1 165 MSEK). BEWi har finansierat förvärvet med egen kassa (inkluderat ersättning för sale and leaseback av fastigheter), en riktad nyemission av aktier till ett belopp om 400 MSEK samt emission av ett obligationslån till ett belopp om 75 MEUR.

BEWi meddelar även att Synbra idag har slutfört avyttringen av 66 procent av aktierna i sitt tyska dotterbolag IsoBouw GmbH (“IsoBouw”) till HIRSCH Servo Group (“HIRSCH”) och att de återstående 34 procenten har förvärvats av BEWi. BEWi har dessutom förvärvat 34 procent av aktierna i HIRSCH Porozell GmbH från HIRSCH.

Bakgrund
Den 22 mars 2018 meddelade BEWi att bolaget, genom ett helägt dotterbolag i Nederländerna, ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Synbra med vissa fonder rådgivna av Gilde Buy Out Partners (“Gilde”) och Gildes partners som säljare.

Samtidigt meddelade BEWi att Synbra har ingått avtal med HIRSCH om att avyttra 66 procent av aktierna i IsoBouw till HIRSCH och återstående 34 procent av aktierna i IsoBouw till BEWi samt att avyttringen av 66 procent av aktierna i IsoBouw till HIRSCH är villkorad av att BEWi förvärvar 34 procent av aktierna i HIRSCH:s dotterbolag HIRSCH Porozell GmbH.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Bekken, CEO, BEWi Group. Tel: +47 905 55 141
Marie Danielsson, CFO, BEWi Group. Tel: +46 70 661 00 47

Informationen är sådan som BEWi Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2018, kl. 17:30

BEWi Group manages and controls the entire chain from the manufacture of raw materials to finished products for the construction, packaging, and technical packaging industries. We invest in new techniques and development of innovative environmentally sound products, which creates value across the chain. As the market continues to grow, BEWi will also grow, both organically as well as through acquisitions in order to create positive synergies around purchases, raw material management, marketing information, customer focus, efficient production and administration.
BEWi Group is owned to 48.5% by the Norwegian family Bekken through BeWi Holding, to 48.% by Verdane Capital Advisors and to 3% by Group management.

Taggar:

Om oss

BEWiSynbra Group är en innovativ aktör och vital del i det europeiska näringslivet genom att erbjuda kvalificerade och hållbara förpackningslösningar samt isoleringssystem för byggnader. Koncernens produkter skyddar och säkrar transporter av livsmedel, elektronik och många andra typer av känsliga produkter samt svarar på EU:s krav på allt effektivare isolering av byggnader. Koncernen har cirka 1 000 medarbetare i sex länder, omsätter omkring 4,5 miljarder kronor och har huvudkontor i Solna. BEWiSynbra Group ägs till 51,6% av Frøya Invest AS, till 21,4% av Gjelsten Holding AS, till 25,4% av Verdane Capital Advisors, och till 1,6% av ledande befattningshavare i BEWi.

Prenumerera

Dokument & länkar