Det Europeiska Cancer Moonshot Symposiet i Lund fokuserade på  Patent-Anhörig-Nära Vän Situationen

Symposiet The European Cancer Moonshot i Lund den 23 maj anordnades med den primära målsättningen att diskutera cancerforskning från patienters, anhörigas och nära vänners perspektiv.

Foto: Karl Melin

Patienter och anhöriga från Europa och USA berättade om sina upplevelser och erfarenheter från behandling av olika cancerformer. Föredragen var mycket personliga och känslomässiga, och åhörarna fick höra om hur det kan kännas att få ett cancerbesked, svåra cancerbehandlingar och tuffa beslut att ta under cancersjukdomens förlopp. Igor Ardoris, mental tränare, berättade om sina erfarenheter från möten med patienter och nära anhöriga i anslutning till cancersjukdom.

Friidrottaren och höjdhoppslegendaren Patrik Sjöberg och Martin Bekken (BEWi Group) berättade om sitt engagemang inom barncancerområdet. Patrik och BEWi Group stödjer med olika insatser Tuvas Dag, ett initiativ inom ramen för Varberg för Liv, en ideell förening som stöttar cancerdrabbade barn och deras familjer. Tuvas dag uppfyller önskemål från barn med cancer och överraskar dem med positiva aktiviteter som att få träffa sin idol eller ett kalas för nära och kära. BEWi Group stödjer detta och andra viktiga samhällsprojekt i enlighet med sin värdegrund som går ut på att ta ansvar och vara en stabil och pålitlig partner. 

Förutom patienter deltog även sjukhusledningen för Region Skåne, experter, cancerläkare och forskare. Under mötet rapporterade professor Mark Baker, via direktlänk in de senaste forskningsresultaten från Cancer Moonshot Australien. Dr. Henry Rodriguez från NIH/NCI (National Institutes of Health/National Cancer Institute) presenterade de senaste framstegen och aktiviteterna inom Cancer Moonshot USA, under ledarskapet av Vice President Joe Biden, och dr. Thomas Conrads, berättade om sina senaste cancerstudier i Apolloprojektet, USA.

De deltagande forskarna var eniga och påpekade entusiastiskt att ”När man arbetar inom framkanten av klinisk forskning vid The European Cancer Moonshot Lund-Centret är det mycket stimulerande och inspirerande att lyssna på alla dessa berättelser, från patienter, anhöriga och nära vänner. Då inser man vikten av arbetet – att skapa en bättre situation och framtid för svårt sjuka cancerpatienter.

Cancer Moonshot projektet initierade 2016 utav f.d. vicepresidenten Joe Biden.

Projektgruppen i Lund som var värdar för årets Europeiska Cancer Moonshot möte, inspirerades av Joe Bidens vision:

”Motverka byggandet av murar och börja istället samarbeta, involvera alla discipliner, mot det gemensamma målet, att bekämpa cancer!”

För ytterligare information, kontatka Martin Bekken, BEWi Group AB, tel 073-810 05 04

BEWi Group is an innovative player and a vital component of European business, offering qualified and sustainable packaging solutions and insulation systems for buildings. The Group’s products protect and safeguard the transportation of foodstuffs, electronics and many other types of sensitive products, and meet legislators’ increasingly strict requirements for more efficient insulation of buildings. The Group has around 1,000 employees in six countries and sales of approximately SEK 4.5 billion, and its registered office is located in Solna, Sweden. BEWi Group is owned to 51.6% by Frøja Invest AS, to 21.4% by Gjelsten Holding AS, to 25.4% by Verdane Capital Advisors and to 1.6% by Senior Executives.

Taggar:

Om oss

BEWiSynbra Group är en innovativ aktör och vital del i det europeiska näringslivet genom att erbjuda kvalificerade och hållbara förpackningslösningar samt isoleringssystem för byggnader. Koncernens produkter skyddar och säkrar transporter av livsmedel, elektronik och många andra typer av känsliga produkter samt svarar på EU:s krav på allt effektivare isolering av byggnader. Koncernen har cirka 1 000 medarbetare i sex länder, omsätter omkring 4,5 miljarder kronor och har huvudkontor i Solna. BEWiSynbra Group ägs till 51,6% av Frøya Invest AS, till 21,4% av Gjelsten Holding AS, till 25,4% av Verdane Capital Advisors, och till 1,6% av ledande befattningshavare i BEWi.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar