Vinges Bertil Villard Sveriges mest eftertraktade affärsjurist – Först att toppa Klientbarometern två gånger

För andra gången uppger Sveriges största inköpare av juridiska tjänster att de helst vill ha Bertil Villard som juridisk rådgivare vid affärsjuridiska uppgörelser. Första gången han tog hem segern i Klientbarometern var 2008. Undersökningen visar också att Mannheimer Swartling återigen blir Sveriges populäraste advokatbyrå.

Klientbarometern är en oberoende marknadsundersökning som genomförs för sjunde året i rad bland Sveriges köpare av juridiska tjänster.

- Vi vill gratulera Bertil Villard. Genom att bli utsedd till årets affärsjurist för andra gången har han blivit den juridiska rådgivningens superstar, säger Maria Karnland, BG Research.

I år uppger hela 12 procent av de tillfrågade att de skulle vilja anlita Mannheimer Swartling som rådgivare i en affärsjuridisk uppgörelse. 77 procent av kunderna uppger dock att det är relationen till den enskilda juristen som är viktig eller helt avgörande då de väljer leverantör. Hur stor och känd byrån är och om den har ett internationellt nätverk räknas som oviktigt, enligt undersökningen.

Vid sidan av kompetens, lyhördhet och branschkunskap pekar de tillfrågade på att tillgänglighet är viktigt när man väljer leverantör av juridisk rådgivning– hela 48 procent menar att det är avgörande. Kravet på tillgänglighet blir mer avgörande ju mer tjänster man köper in. Bland företagen som köper juridiska tjänster för över 500 000 per år anser 58 procent att tillgängligheten är avgörande.

Missnöje med prissättning

Klientbarometern visar ett klart missnöje bland kunderna med leverantörernas timbaserade priser. 23 procent tycker att prisnivån hos den nuvarande leverantören inte är försvarbar, och hela 63 procent anser att missnöjdhet med pris är ett argument för att byta leverantör. 69 procent tycker att kostnadseffektivitet är viktigt när man väljer leverantör. Istället för dagens timbaserade priser vill 53 procent ha en kombination av fast pris och debitering per timme istället för dagens timdebitering.

Marknadsföringen eftersatt

Advokatbyråerna bedriver begränsad marknadsföring. Hela 33 procent av de tillfrågade svarade att de inte blir uppvaktade av juridiska leverantörer som de inte redan arbetar med.

– Med tanke på att bara hälften av köparna har svarat att de avser behålla sin leverantör, och att resten har svarat att de antingen kommer att byta eller att de inte vet om de kommer att byta, finns det stor anledning för leverantörerna att tänka över sin marknadsföringsstrategi, säger Maria Karnland.

För att få information om juridisk kompetens förlitar man sig i första hand till branschkollegor och på rekommendationer (50%), i andra hand tar man referenser från andra jurister (42%), yngre i ännu högre utsträckning än äldre. 12 procent av de tillfrågade under 40 uppger också att de söker information på företagets hemsida medan endast sju procent av de över 40 gör det. 18 procent av de yngre går på företagspresentationer, endast nio procent av de som är över 40 gör det.

Efterfrågade tjänster

I årets undersökning uppger 14 procent av de svarande att behovet av juridisk rådgivning kommer att öka under perioden 2010-2011, 60 procent att behovet kommer att vara oförändrat. Enbart 10 procent menar att behovet kommer att minska.  Topplistan visar att avtalsrätt, arbetsrätt och skatterätt är de tre områden där man kommer att behöva mest hjälp under perioden.

Klientbarometerns utnämningar 2010

Årets affärsjurist

1.     Bertil Villard – Vinge

2.     André Andersson – Mannheimer Swartling

3.     Axel Calissendorff – Roschier & Dick Lundqvist – Gernandt & Danielsson

Årets affärsjuridiska leverantör

Kategori: Advokatbyråer

1.     Mannheimer Swartling

2.     Vinge

3.     Lindahl

Kategori: Revisionsbyråer & renodlade skattekonsulter

1.     PricewaterhouseCoopers

2.     Ernst & Young

3.     KPMG

Kategori: Banker

1.     Handelsbanken & SEB

2.     Nordea

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maria Karnland, produktchef BG Research, tel: 0735-18 61 33, e-post: maria.karnland@blendow.se

Linda Frivik, marknadschef Blendow Group, tel: 0703-16 86 63, e-post: linda.frivik@blendow.se  

Om Klientbarometern

Klientbarometern är en beteende- och kunskapsundersökning gällande inköp av juridiska tjänster som har genomförts årligen sedan 2004. Undersökningen genomförs bland Sveriges affärsjuridiska byråers klienter eller potentiella klienter och syftar till att kartlägga beteendet och kunskapen hos Sveriges största inköpare av juridiska tjänster. Årets undersökning genomfördes under september och rapporten baseras på svar från 413 chefs- och bolagsjurister, VD:ar, ekonomichefer och personalchefer på företag med en årsomsättning som överskrider 100 miljoner.

Om BG Research

BG Research fungerar som ett oberoende marknads- och opinionsinstitut, vilket genomför marknadsundersökningar för och inom juristbranschen. BG Research är ett affärsområde inom Blendow Group.

Om Blendow Group

Blendow Group är ledande inom juridisk kompetensförsörjning och har under 2000-talet utvecklats till ett av Sveriges mest innovativa och ledande företag inom marknaden för juridiska informationstjänster. Blendow Group innefattar 7 olika affärsområden; Blendow Lexnova, BG Institute, BG Publishing, Dagens Juridik, Legally yours, Legally Business och BG Research.

Om oss

BG Research – ett affärsområde inom Blendow Group AB

Prenumerera