Amerikansk appellationsdomstol bekräftar Biacores patentskydd i USA

Amerikansk appellationsdomstol bekräftar Biacores patentskydd i USA Företaget tilldöms 1,7 miljoner dollar i skadestånd från Thermo BioAnalysis Corp Uppsala 2002-03-26. Biacore International AB (Biacore) (SSE: BCOR; Nasdaq: BCOR) meddelar idag att United States Court of Appeals for the Federal Circuit, den centrala appellationsdomstolen för överklaganden av patentmål i USA, har bekräftat det domslut som överklagades i april 2001. I det ursprungliga beslutet, som tillkännagavs den 23 april 2001, utfärdade U.S. District Court for the District of Delaware ett permanent föreläggande som förbjuder Thermo BioAnalysis Corp (Thermo) att göra intrång på Biacores patent (U.S. patent no. 5,436,161). Domstolen tilldömde dessutom Biacore AB och Biacore Inc ett skadestånd som skulle beräknas enligt en royalty på 40% av försäljningspriset på varje IAsys biosensorinstrument som sålts av Thermo sedan den 25 juli 1995, plus ränta. Dagens beslut innebär att Biacore kan räkna med ett skadestånd från Thermo i storleksordningen 1,7 miljoner dollar. Ulf Jönsson, vd och koncernchef för Biacore International AB, kommenterar dagens beslut så här: - Vi är oerhört glada att den amerikanska appellationsdomstolen för överklagande av patentmål nu bekräftat den tidigare domen mot Thermo. Vår patentportfölj är en grundläggande framgångsfaktor för Biacore och dagens beslut förstärker ytterligare värdet av all den tid och möda som vi lagt ned på att bygga upp vår patentposition. Bakgrund Den 30 december 1999 meddelade U.S. District Court for the District of Delaware sitt beslut i patenttvisten mellan Biacore och Thermo. Domstolen beslutade till Biacores fördel och slog fast att Biacores patent var giltigt och att Affinity Sensors, en enhet inom Thermo, hade gjort intrång på det. Domstolen sade vidare att den "skulle utfärda ett permanent föreläggande som förhindrar Thermo att göra intrång på 'patent 161'" och begärde ytterligare information för att kunna fastställa storleken på det skadeståndsbelopp som Thermo skulle betala för de tidigare intrången och för att kunna formulera det permanenta föreläggandet. Domstolens dom den 23 april 2001 behandlade dessa återstående frågor och fastställde skadeståndsbeloppet till 1,7 miljoner dollar. - Slut - Biacore är världsledande inom området Surface Plasmon Resonance (SPR)- baserad biosensorteknologi med egen marknadsorganisation i USA, Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland. Teknologin skyddas av en stark patentportfölj. Målgrupperna utgörs av medicinska och biologiska forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag över hela världen. Som främsta område för framtida tillväxt inriktar sig Biacore på läkemedelsforskning. Biacore marknadsför för närvarande sju system inkluderande Biacore®S51, ett nytt högprestandasystem för tillämpningar efter höghastighetsscreening (high-throughput screening, HTS), bland annat snabb karaktärisering av "träffar" i HTS och omfattande preklinisk utvärdering av potentiella läkemedelskandidater. Biacore®3000 är speciellt anpassat för applikationer i läkemedelsforskningsprocessen före HTS. Ett nytt SPR array-system är under utveckling. Företaget har sitt säte i Uppsala och är noterat på Stockholmsbörsen och Nasdaq i USA. Försäljningen uppgick 2001 till 544 miljoner kronor och rörelseresultatet var 64 miljoner kronor. Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com Adress och telefon: Biacore International AB Rapsgatan 7, 754 50 Uppsala Tel: 018-675700, Fax: 018-150110 e-mail: info@biacore.com För vidare information kontakta: Ulf Jönsson, VD Biacore International AB, Tel: +41 32 720 9083 +46 70 3248088 Pressmaterial fackpress: David Dible, HCC.De Facto Group +44 (0) 207 496 3305 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/26/20020326BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/26/20020326BIT00580/wkr0002.pdf

Om oss

Biacore™ systems for label-free interaction analysis generate unique data on molecular interactions, giving insights into biological functions and disease mechanisms, and facilitating efficient therapeutic development. Application areas include drug discovery, general life science research, antibody characterization, immunogenicity, biotherapeutic development and manufacture. Biacore AB is a GE Healthcare company. Further information: www.biacore.com

Prenumerera

Dokument & länkar