Biacore förväntar sig kraftig tillväxt inom läkemedelsforskning

Biacore förväntar sig kraftig tillväxt inom läkemedelsforskning Tekniska genombrott utgör grunden för kommande expansion Uppsala, 2000-01-12. Lars-Göran Andrén, VD och koncernchef för Biacore International AB (Nasdaq:BCOR, SSE:BCOR), presenterade idag vid den 18:e Hambrecth & Quist Healthcare Conference i San Francisco företagets strategi för att uppnå betydande tillväxt inom läkemedelsforskning. Han presenterade också tekniska genombrott som gör det möjligt att utveckla affinitetsbiosensorer i så kallat array-format. Detta gör det möjligt att utveckla nya generationer system där ett stort antal analyser kan utföras samtidigt. Biacores affärsstrategi inom läkemedelsforskning baseras på att tillhandahålla väsentligt förbättrad affinitetsbiosensorteknologi för att avhjälpa de flaskhalsar som finns i dagens läkemedelsforskning. ® För närvarande marknadsför Biacore sitt system BIACORE 3000 för vissa kritiska delar av läkemedelsforskningen: identifiering av målmolekyler samt utveckling av analysmetoder för höghastighetsscreening. Parallellt med detta pågår utveckling av en ny generation analyssystem som adresserar flaskhalsarna: karaktärisering och optimering av läkemedelskandidater samt ADME*-analys. Dessa system kännetecknas av högre känslighet och datakvalitet som på så sätt väsentligt bidrar till att öka träffsäkerheten vid urvalet av läkemedelskandidater. Som en del av Biacores strategi utvärderas dessa system för närvarande av en rad kunder, däribland Millennium Pharmaceuticals, Inc. Biacores forskare har gjort ett antal betydande tekniska framsteg vilka patenterats och utgör grunden för mätning på chip i array-format med hög täthet. Dessa framsteg gör det möjligt att öka analyskapaciteten för affinitetsbiosensorer cirka 1000 gånger. Detta öppnar upp en hel rad nya affärsmöjligheter inom läkemedelsforskning som proteinexpressionanalys samt höghastighetsscreening av receptorer och läkemedelskandiater. I summeringen av sin presentation fastslog Lars-Göran Andrén "jag är övertygad om att användandet av Biacores teknologi inom läkemedels- och bioteknikindustrin gör det möjligt att förbättra produktiviteten i deras läkemedelsforskning. Med Biacores starka patentposition, vårt produktledarskap och vår globala marknadstäckning är jag säker på att vi är väl placerade för att skapa ett signifikant värde under de kommande åren baserade på våra genombrott inom FoU." * ADME står för "Absorption, Distribution, Metabolism and Excretion" och är ett samlingsbegrepp för den farmakologiska karaktäriseringen av en ny läkemedelskandidat. [Reuters: BCOR.N] - Slut - Till redaktionen: Biacore är global marknadsledare inom området affinitetsbaserad biosensorteknologi. Målgrupperna utgörs främst av medicinska och biologiska forskningslaboratorier, men expansionen sker till andra områden, t ex livsmedelsanalys. Biacores omsättning 1998 uppgick till 288,8 miljoner kronor och rörelseresultatet var 52,8 miljoner kronor. Företaget, som har sitt säte i Uppsala, är noterat på OM Stockholmsbörsen och NASDAQ i USA. Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com Adress and telefon: Biacore International AB Rapsgatan 7 754 50 Uppsala Tel: 018-675700 Fax: 018-150111 info@biacore.com www.biacore.com PRESSRELEASE Kod: 00/BIAC/02 För omedelbar publicering! För vidare information kontakta: Lars-Göran Andrén, VD och Koncernchef +46 (0) 708 540234 (befinner sig i USA 12-14/1) Presskontakter fackpress: David Dible/Nikul Odedra, HCC.De Facto Group +44 (0) 171 496 3300 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/12/20000112BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/12/20000112BIT00450/bit0002.pdf

Om oss

Biacore™ systems for label-free interaction analysis generate unique data on molecular interactions, giving insights into biological functions and disease mechanisms, and facilitating efficient therapeutic development. Application areas include drug discovery, general life science research, antibody characterization, immunogenicity, biotherapeutic development and manufacture. Biacore AB is a GE Healthcare company. Further information: www.biacore.com

Prenumerera

Dokument & länkar