Biacore och BD Biosciences Pharmingen inleder samarbete för att öka analyskapaciteten inom läkemedelsutveckling

BIACORE OCH BD BIOSCIENCES PHARMINGEN INLEDER SAMARBETE FÖR ATT ÖKA ANALYSKAPACITETEN INOM LÄKEMEDELSUTVECKLING Uppsala, 2002-07-03. Biacore International AB (Biacore) (SSE:BCOR; Nasdaq: BCOR) tillkännager idag inledningen av ett FoU-samarbete med BD Biosciences Pharmingen för att utveckla tillämpningar av sin 'SPR array chip'-teknologi. På basis av sin patenterade och sedan länge etablerade ytplasmonresonansteknologi (Surface Plasmon Resonance, SPR) utvecklar Biacore en 'array' som kraftigt väntas öka det antal bindningsanalyser som kan utföras per tidsenhet vid forskning och utveckling av nya läkemedel. Biacore ser detta nya samarbete som ett komplement till det som redan pågår med Millennium Pharmaceuticals Inc. Genom detta nya avtal tillförs Biacores 'SPR array chip'-projekt ytterligare biologisk expertis, och Biacore får också tillgång till antikroppar och reagens av stor betydelse för protein array marknaden. BD Biosciences Pharmingen har en ledande ställning som producent av monoklonala antikroppar, proteinexpressionssystem och rekombinanta proteiner med användande av avancerad bioprocessteknologi. Företaget ingår i BD Biosciences, en av världens största leverantörer av utrustning för biovetenskaplig forskning. BD Biosciences tillhandahåller högkvalitativa produkter och tjänster avsedda att bidra till snabbare utveckling av läkemedel och diagnostik och är en del företaget BD (Becton, Dickinson and Company, NYSE: BDX). Inom ramen för det nya samarbetet ska Biacore tillhandahålla instrumentering och expertkunskap inom området SPR-detektering och 'array'-teknologi. BD Biosciences Pharmingen ska karaktärisera och validera antikroppar för SPR-analys och ge tillgång till reagens för utvärdering på Biacores 'SPR array'-plattform. BD Biosciences Pharmingen och Biacore ska också tillsammans söka identifiera nya tillämpningar för Biacores 'SPR array'-plattform. Biacores 'SPR array'-plattform utvecklas för att tillgodose ett brett behov inom läkemedelsforskning och -utveckling, t ex karakterisering av protein-proteininteraktioner. Biacore gjorde redan på 1980-talet en pionjärinsats genom att introducera sin märkningsfria SPR-teknologi, och denna teknologi är numera etablerad som standard och föremål för över 2500 forskargranskade och publicerade vetenskapliga rapporter. Med 'SPR array'-plattformen bygger Biacore vidare på sin redan ledande position och erbjuder bl a starkt ökad analyskapacitet och möjligheten till samtidigt studium av hela paneler av olika proteiner. Tack vare fördelarna med den högkvalitativa kinetiska information och analys i realtid som Biacores system presterar har företaget goda möjligheter till fortsatt tillväxt inom området funktionell proteomik samt växa inom den protein array marknad, som nu håller på att utvecklas. Samarbetet med BD Biosciences Pharmingen kommer att få stor betydelse för teknologiplattformens vidareutveckling mot dessa marknadssegment. "Biacore har beslutat satsa vidare på spjutspetsteknologier för läkemedelsforskning och -utveckling i den fas som nu följer efter genomik, och vi inriktar oss på att etablera samarbeten som stärker utbudet av produkter och tjänster genom utökad biologisk expertis", säger Julian Abery, chef för Biacores affärsområde Läkemedels- och bioteknikindustri. "BD Biosciences Pharmingen är världsledande inom området antikroppsreagens och vi ser fram emot att knyta starka band med detta företag inom ramen för vårt fortsatta array utvecklingsprogram." "Vi uppskattar att få arbeta med Biacore, som är pionjärföretaget när det gäller märkningsfri bioanalys", säger Lalit Dhir, VP Business Development vid BD Biosciences Pharmingen. "Vi väntar oss ett produktivt samarbete med sikte på nya tillämpningar för vårt breda sortiment av antikroppar och att därigenom förse proteomikforskarna världen över med innovativa arbetsredskap." - Slut - Till redaktionen: Biacore är världsledande inom området Surface Plasmon Resonance (SPR)- baserad biosensorteknologi med egen marknadsorganisation i USA, Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland. Teknologin, som ger kvantitativa data i realtid för bindningsreaktioner mellan biomolekyler, skyddas av en stark patentportfölj. Målgrupperna utgörs av medicinska och biologiska forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag över hela världen. Som främsta område för framtida tillväxt inriktar sig Biacore på läkemedelsforskning och -utveckling. Biacore marknadsför för närvarande sju system av vilka de viktigaste är Biacore®S51 för tillämpningar efter höghastighetsscreening (high-throughput screening, HTS), bland annat snabb karaktärisering av "träffar" i HTS och omfattande preklinisk utvärdering av potentiella läkemedelskandidater; Biacore®3000 som är speciellt anpassat för tillämpningar i läkemedelsforskningsprocessen före HTS; det nyligen lanserade Biacore®C som är avsett för koncentrationsanalyser vid kvalitetskontroll av läkemedel i enlighet med GLP/GMP. Ett nytt 'SPR array chip'-system med kraftigt utökad kapacitet är under utveckling och väntas bli klart för marknadsintroduktion 2004. Företaget har sitt säte i Uppsala och är noterat på Stockholmsbörsen och Nasdaq i USA. Försäljningen uppgick 2001 till 544 miljoner kronor och rörelseresultatet var 64 miljoner kronor. Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com Adress och telefon: Biacore International AB Rapsgatan 7, 754 50 Uppsala Tel: 018-67 57 00, Fax: 018-15 0110 e-mail: info@biacore.com För vidare information kontakta: Julian Abery, Biacore AB +44 (0)1386 853 949 +44 (0)78 089 007 32 (mobile) julian.abery@biacore.com Pressmaterial fackpress: Michelle Lerner, HCC.De Facto Group +44 (0) 207 496 3354 michelle.lerner@hccdefacto.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/03/20020703BIT00520/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/03/20020703BIT00520/wkr0002.pdf

Om oss

Biacore™ systems for label-free interaction analysis generate unique data on molecular interactions, giving insights into biological functions and disease mechanisms, and facilitating efficient therapeutic development. Application areas include drug discovery, general life science research, antibody characterization, immunogenicity, biotherapeutic development and manufacture. Biacore AB is a GE Healthcare company. Further information: www.biacore.com

Dokument & länkar