Biacore och Bruker Daltonics inleder strategiskt samarbete inom funktionell proteomik

Biacore och Bruker Daltonics inleder strategiskt samarbete inom funktionell proteomik Gemensam utveckling och marknadsföring av SPR-MS teknologi ger effektivare proteomik-studier och snabbare identifikation av målsubstanser för läkemedelsutveckling Uppsala, Sverige och Billerica, MA, USA 2001-10-31: Biacore International AB (SSE: BCOR; NASDAQ: BCOR) och Bruker Daltonics Inc. (NASDAQ: BDAL) meddelar idag att man inleder ett nytt samarbete som syftar till att åstadkomma dramatiska framsteg inom proteomik- forskningen. Detta kommer att ske genom att kritisk information om proteiners funktion integreras i den process där proteiner som spelar en avgörande roll i sjukdomsprocesser identifieras och karaktäriseras med hjälp av masspektrometri. Samarbetet bygger på Biacores världsledande och patenterade SPR- teknologi (surface plasmon resonance), som används för att få fram funktionell information om biomolekylära bindningsinteraktioner, och på Bruker Daltonics toppmoderna biovetenskapliga system baserade på masspektrometri (MS). De båda bolagen avser att gemensamt kommersialisera den kombinerade tekniken SPR-MS för att därigenom skapa en mångsidig plattform för studier inom funktionell proteomik. Detta kommer att hjälpa läkemedels- och bioteknikföretag att påskynda identifieringen av målsubstanser och göra det möjligt att utveckla nya läkemedel snabbare. Clive Seymour, vice president och chef för Biacores affärsenhet Life Science Research, kommenterar: - Detta samarbete är ytterligare ett uttryck för Biacores satsning på att höja nivån på den information som vår SPR-teknologi kan ge inom proteomik-forskningen. Vi tror att marknaden för proteomik kommer att vara värd så mycket som 5,6 miljarder dollar 20051. Vi räknar dessutom med att tillväxten ytterligare kommer att förstärkas som ett resultat av de tydliga fördelar som kombinationen av våra båda teknologier ger. Genom att komplettera de karaktäriseringsdata som erhålls med Bruker Daltonics MS-system med funktionsdata från våra Biacore-system hoppas vi kunna skapa ett helt nytt sätt att bedriva studier inom funktionell proteomik. Biacores SPR-teknologi har refererats till i över 2000 vetenskapliga publikationer och den är redan allmänt erkänd som ett viktigt verktyg för funktionsanalyser, bland annat protein-protein interaktioner, "ligand fishing" och nu SPR-MS. Med hjälp av unika mikroflödessystem och sensorchip har denna teknologi enorma möjligheter för tillämpningar inom proteomik, då den gör det möjligt att studera proteiner och deras funktion utan någon form av märkning och i en näst intill naturlig miljö. Teknologin kan dessutom fungera som ett system för mikrorening och provåtervinning för att ge material till andra typer av undersökningar, till exempel masspektrometri. Bruker Daltonics är en ledande leverantör av biovetenskapliga system och erbjuder den växande skaran av proteomik-forskare ett brett urval av MS- baserade forskningsverktyg. Genom att höja informationsinnehållet och öka förståelsen av funktionella komplex genom molekylära affinitets- och kinetikdata bör nya insikter kunna vinnas i studiet av proteinerna, utöver de traditionella metoderna för kartläggning och identifikation. Dr. Michael Schubert, europeisk forskningsdirektör vid Bruker Daltonics, säger: - Vi är glada att kunna arbeta tillsammans med Biacore för att utveckla och kommersialisera SPR-MS tekniken. Genom att integrera systemen och den komplementära information de genererar kan vi addera den unika funktionsinformation som erhålls med Biacores SPR-teknologi till olika proteomikdatabaser och göra det möjligt för användarna att korrelera funktionsinformation med identifikations- och karaktäriseringsdata från masspektrometri. 1 Frost and Sullivan Proteomics Market Profiles Report. Report 6390-55. Till redaktionen: Biacore är världsledande inom området Surface Plasmon Resonance (SPR)- baserad biosensorteknologi med egen marknadsorganisation i USA, Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland. Teknologin skyddas av en stark patentportfölj. Målgrupperna utgörs av medicinska och biologiska forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag över hela världen. Som främsta område för framtida tillväxt inriktar sig Biacore på läkemedelsforskning. Biacore marknadsför för närvarande sju system inkluderande Biacore®S51, ett nytt högprestandasystem för tillämpningar efter höghastighetsscreening (high-throughput screening, HTS). Biacore®3000 är speciellt anpassat för tillämpningar i läkemedelsforskningsprocessen före HTS. Företaget har sitt säte i Uppsala och är noterat på Stockholmsbörsen och Nasdaq i USA. Försäljningen uppgick 2000 till 438,8 miljoner kronor och rörelseresultatet var 78,0 miljoner kronor. Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com Adress och telefon: Biacore International AB Rapsgatan 7, 754 50 Uppsala Tel: 018-675700, Fax: 018-150111 info@biacore.com Bruker Daltonics är en ledande leverantör av innovativa verktyg för biovetenskaplig forskning baserade på masspektrometri. Tack vare stora investeringar i forskning och utveckling kan företaget utveckla, tillverka och marknadsföra ett brett utbud av produkter för att möta de snabbt växande behoven hos en bred kundgrupp, omfattande läkemedelsföretag, bioteknikföretag, företag inom proteomik och molekylärdiagnostik, akademiska forskningsinstitutioner och statliga myndigheter. Bruker Daltonics har diversifierade teknologiplattformar som integrerar automatisk provpreparation och rening, avancerade AnchorChiptm MALDI targets och API-teknologi med toppmoderna, patenterade MALDI-TOF, MALDI-TOF/TOF, ESI-TOF, ESI-Q-q-TOF, ion trap och FTMS massanalysatorer, liksom mjukvara för analys och bioinformatik. Bruker Daltonics är också en världsledande leverantör av masspektrometribaserade system för detektion av substanser och identifikation av patogener för säkerhets-, försvars- och antiterrorismapplikationer. Mer information om företaget på www.bdal.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00270/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00270/bit0002.pdf

Om oss

Biacore™ systems for label-free interaction analysis generate unique data on molecular interactions, giving insights into biological functions and disease mechanisms, and facilitating efficient therapeutic development. Application areas include drug discovery, general life science research, antibody characterization, immunogenicity, biotherapeutic development and manufacture. Biacore AB is a GE Healthcare company. Further information: www.biacore.com

Dokument & länkar