Biacore och Diffchamb diskuterar samarbete

Biacore och Diffchamb diskuterar samarbete Biacore International AB och Diffchamb AB för diskussioner om ett samarbete mellan företagen ifråga om marknadsföring och produktutveckling inom området livsmedelsanalys. I samband härmed diskuteras en till Biacore riktad nyemission på en miljon aktier à kr 27 per aktie. Om denna emission genomförs, blir Biacore största ägare i Diffchamb med ca 36% av totala antalet aktier. Biacores aktieinnehav i Diffchamb uppgår f n till 10,6%. Nyemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma i Diffchamb. För ytterligare information: Biacore: Lars-Göran Andrén, VD och koncernchef, tel 0708-54 02 34 Diffchamb: Jan-Olof Lundin, VD, tel 031-58 32 70 Biacore är global marknadsledare inom området affinitetsbaserad biosensorteknologi. Målgrupperna utgörs främst av medicinska och biologiska forskningslaboratorier, men expansion sker till andra områden, t ex livsmedelsanalys. Företaget, som har sitt säte i Uppsala, är noterat på Stockholms Fondbörs och Nasdaq i USA. Diffchamb är specialist inom området snabba och kostnadseffektiva livsmedelstester. Diffchambs tester är baserade på ett unikt eget immunokemikunnande. Dessa testkit används främst för bestämning av olika matförgiftningsbakterier (Salmonella, E.coli etc.) i livsmedel och marknadsförs globalt till livsmedelsindustrins kontrollaboratorier genom egna säljbolag och genom agenter. Företaget har säte i Göteborg och är noterat på Stockholm Börsinformations Börslista (SBI). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00400/bit0002.pdf

Om oss

Biacore™ systems for label-free interaction analysis generate unique data on molecular interactions, giving insights into biological functions and disease mechanisms, and facilitating efficient therapeutic development. Application areas include drug discovery, general life science research, antibody characterization, immunogenicity, biotherapeutic development and manufacture. Biacore AB is a GE Healthcare company. Further information: www.biacore.com

Prenumerera

Dokument & länkar