Bokslutskommuniké 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 · Biacores snabba tillväxt fortsätter. Försäljningen i fjärde kvartalet var 20% högre än under det exceptionellt starka sista kvartalet 1999. Helårsförsäljningen ökade med 29% till 438,8 MSEK. · SPR etableras i ökande grad som nyckelteknologi inom läkemedels- och bioteknikindustrin med globalt stark efterfrågan som följd. · Vinst per aktie ökade med 14% till 6,02 SEK, samtidigt som 15 MSEK satsades utöver ordinarie utvecklingsprogram för att den unika 'SPR array chip'-teknologin snabbast möjligt skall kunna kommersialiseras. · Det första av de nya högprestandasystemen, BIACORES51, för optimering av nya läkemedelssubstanser och speciella ADME*-tillämpningar, kommer att lanseras under tredje kvartalet 2001. · Samarbetet med Millennium Pharmaceuticals kring 'SPR array chip'- teknologin utvecklas väl. Nyckelpersoner har rekryterats. En ytterligare ökning av resurserna för denna höginnovativa teknologi planeras 2001. · Biacore väntar sig fortsatt stark tillväxt och räknar med att försäljningen 2001 ökar med mer än 20%. EKONOMISK INFORMATION Biacores årsredovisning kommer att distribueras till aktieägarna i mitten av april och kommer då även att vara tillgänglig på företagets hemsida. Under 2001 avser Biacore att offentliggöra delårsrapporter enligt följande: Januari-mars onsdagen den 9 maj Januari-juni måndagen den 23 juli Januari-september fredagen den 19 oktober För vidare information: Lars-Göran Andrén, Arbetande styrelseordförande, tel 0708-54 02 34 Ulf Jönsson, Verkställande direktör, tel 018-67 57 52 Lars-Olov Forslund, Ekonomi/Finansdirektör, tel 018-67 57 08 eller 0708-76 56 73 Jan Isoz, Investor Relations, tel 0708-10 31 17 Ytterligare information om Biacore finns på företagets hemsida www.biacore.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00370/bit0001.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00370/bit0001.pdf Hela Bokslutskommunikén

Om oss

Biacore™ systems for label-free interaction analysis generate unique data on molecular interactions, giving insights into biological functions and disease mechanisms, and facilitating efficient therapeutic development. Application areas include drug discovery, general life science research, antibody characterization, immunogenicity, biotherapeutic development and manufacture. Biacore AB is a GE Healthcare company. Further information: www.biacore.com

Dokument & länkar