HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2004

HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2004 · Biacores försäljning under andra kvartalet 2004 sjönk med 25% till 107,3 MSEK (142,5). Försäljningen i Europa fortsatte öka i god takt, men efter två kvartal med positiv försäljningsutveckling i Amerika var orderingången från läkemedelsindustrin åter otillfredsställande. Samtidigt kvarstod förseningar av tilldelningen av anslag till akademisk forskning i Japan. Försäljningen under första halvåret 2004 sjönk med 19% till 202,6 MSEK (249,0). Exklusive valutaeffekter var minskningen under första halvåret 10%. · I andra kvartalet uppstod en förlust per aktie på 0,23 SEK jämfört med en vinst per aktie på 2,75 SEK under motsvarande period 2003. För första halvåret 2004 uppgick vinst per aktie till 0,04 SEK jämfört med 3,52 SEK för första halvåret 2003. · Styrelsen för Biacore International AB och Ulf Jönsson har träffat en överenskommelse om att Ulf Jönsson lämnar sin befattning som verkställande direktör och koncernchef med omedelbar verkan. Han avgår också ur Biacores styrelse. Styrelsen har utsett Erik Walldén till ny verkställande direktör och koncernchef. Erik Walldén utnämndes till chef för marknadsföring och affärsutveckling samt vice verkställande direktör i Biacore i januari 2004. · Utsikterna för helåret 2004 är osäkra. Mot bakgrund av den minskade försäljningen under de senaste sex månaderna räknar Biacore nu inte med att försäljning och vinst per aktie för helåret 2004 kommer att nå upp till fjolårets nivåer. Biacores tidigare prognos för helåret 2004 pekade på en ökning av försäljning och vinst per aktie. · Styrelsen har givit verkställande direktören i uppdrag att göra en genomgripande analys av Biacores hela verksamhet med sikte på att återställa försäljningstillväxt och lönsamhet. Hans rekommendationer till styrelsen kommer att offentliggöras senast i samband med delårsrapporten för januari-september 2004. För vidare information: Lars-Göran Andrén, Styrelseordförande, tel +41 79 544 4730 Erik Walldén, Verkställande direktör och Koncernchef, tel +41 (0)79 769 4542 Biacore International AB (publ) Organisationsnummer 556534-5211 Huvudkontor Biacore International SA, Puits-Godet 12, CH-2000 Neuchâtel, Schweiz Tel +41 32 720 9000 info@biacore.com www.biacore.com (SSE: BCOR; Reuters: BCOR.N) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/19/20040719BIT00040/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Biacore™ systems for label-free interaction analysis generate unique data on molecular interactions, giving insights into biological functions and disease mechanisms, and facilitating efficient therapeutic development. Application areas include drug discovery, general life science research, antibody characterization, immunogenicity, biotherapeutic development and manufacture. Biacore AB is a GE Healthcare company. Further information: www.biacore.com

Dokument & länkar