Ulf Jönsson lämnar Biacore. Erik Walldén ny verkställande direktör och koncernchef

Ulf Jönsson lämnar Biacore Erik Walldén ny verkställande direktör och koncernchef Uppsala, 2004-07-19. Biacore International AB (Biacore) (Stockholmsbörsen:BCOR) meddelar idag att styrelsen för Biacore International AB och Ulf Jönsson har träffat en överenskommelse om att Ulf Jönsson lämnar sin befattning som verkställande direktör och koncernchef i Biacore med omedelbar verkan. Han avgår också ur Biacores styrelse. Till ny verkställande direktör och koncernchef har styrelsen samtidigt beslutat tillsätta Erik Walldén, för närvarande chef för marknadsföring och affärsutveckling i Biacore. Denne kommer med omedelbar verkan att inträda i verkställande direktörens ställe i sin egenskap av vice verkställande direktör, varefter han tillträder befattningen som verkställande direktör när Bolagsverket meddelat beslut i frågan om dispens från aktiebolagslagens krav på att verkställande direktör ska vara bosatt inom EU. Lars-Göran Andrén, styrelseordförande i Biacore International AB, säger: "Ulf Jönsson har sedan Biacore grundades bidragit till företagets utveckling på ett synnerligen förtjänstfullt sätt. Vi är honom varmt tack skyldiga för hans hängivna arbete med att etablera Biacore som det världsledande företaget inom ytplasmonresonansteknologin (Surface Plasmon Resonance, SPR). Styrelsen har dock kommit till slutsatsen att bolaget i nuvarande läge skulle gynnas av en starkare kommersiell prägling och att verksamheten därför bör omfokuseras i denna riktning. Med sin djupa kommersiella erfarenhet från den internationella 'Life Science'-industrin räknar vi med att Erik Walldén har den rätta bakgrunden att åstadkomma detta. Vi önskar honom stor framgång i denna hans nya uppgift." - Slut - Till redaktionen: Biacore är världsledande inom området Surface Plasmon Resonance (SPR)- baserad biosensorteknologi med egen marknadsorganisation i USA, Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland. Teknologin, som ger kvantitativa data i realtid för bindningsreaktioner mellan biomolekyler, skyddas av en stark patentportfölj. Målgrupperna utgörs främst av medicinska och biologiska forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag över hela världen. Som främsta område för framtida tillväxt inriktar sig Biacore på läkemedelsforskning och -utveckling. Biacore marknadsför för närvarande sju system av vilka de viktigaste är Biacore®S51 för tillämpningar efter höghastighetsscreening (high-throughput screening, HTS), bland annat snabb karaktärisering av "träffar" i HTS och omfattande preklinisk utvärdering av potentiella läkemedelskandidater, Biacore®3000 som är speciellt anpassat för tillämpningar i läkemedelsforskningsprocessen före HTS och Biacore®C för koncentrationsanalyser vid kvalitetskontroll av läkemedel i enlighet med GLP/GMP. Ett nytt 'SPR array'-system med kraftigt utökad kapacitet är under utveckling och väntas bli klart för marknadsintroduktion 2004. Företaget har sitt säte i Uppsala och är noterat på Stockholmsbörsen. Försäljningen uppgick 2003 till 515,5 miljoner kronor och rörelseresultatet var 29,5 miljoner kronor. Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/19/20040719BIT00020/wkr0001.pdf

Om oss

Biacore™ systems for label-free interaction analysis generate unique data on molecular interactions, giving insights into biological functions and disease mechanisms, and facilitating efficient therapeutic development. Application areas include drug discovery, general life science research, antibody characterization, immunogenicity, biotherapeutic development and manufacture. Biacore AB is a GE Healthcare company. Further information: www.biacore.com

Dokument & länkar