BIGBANKs kreditportfölj ökade med 1,8 miljoner euro under det andra kvartalet

BIGBANKs totala kreditportfölj växte med 0,6 procent eller 1,8 miljoner euro under det andra kvartalet jämfört med kvartalet innan. Vinsten före nedskrivningar ökade med cirka 30 procent jämfört med samma period året innan och uppgick till 8,2 miljoner euro. Den svenska verksamheten fortsatte att växa och utgör idag hela 13,3 procent av BIGBANKs totala kreditutlåning. 

”Bigbank fortsätter att växa, till stor del drivet av tillväxt på våra nya marknader, inte minst Sverige, samt ett globalt sett mer gynnsamt ränteläge”, sade Kaido Saar, VD på BIGBANK. ”I Sverige har vår lansering av fasträntekonton mottagits väl där vi erbjuder en av de högsta räntorna för kunder som väljer att binda sitt kapital”, fortsatte han.

BIGBANKs vinst före nedskrivningar ökade med 29,8 procent till 8,2 miljoner euro jämfört med 6,3 miljoner euro året innan. Nettovinsten var 1,8 miljoner euro, en nedgång från 2,4 miljoner euro under andra kvartalet 2013. Bankens ränteintäkter under kvartalet uppgick till 14 miljoner euro, en ökning med 8,9 procent eller 1,1 miljoner euro från samma period året innan vilket var en följd av en större kreditportfölj. Räntekostnaderna förblev på en nivå jämförbar med året tidigare.

I slutet på juni 2014 uppgick tillgångarna inom BIGBANK Group till 315 miljoner euro, en ökning med 3,5 miljoner på ett kvartal. I slutet på det andra kvartalet hade BIGBANK Group totalt 180 000 aktiva låneavtal i Europa, varav 43 000 i Estland, 70 000 i Lettland, 35 000 i Litauen, 16 000 i Finland, 10 000 i Spanien och 6 000 i Sverige.  

OM BIGBANK
BIGBANK AS är en estländsk bank med verksamhet i Finland, Sverige, Lettland, Litauen och Spanien och erbjuder även produkter i Tyskland, Österrike och Nederländerna. Bigbank har 477 anställda, varav 212 i Estland, 97 i Lettland, 70 i Litauen, 36 i Finland, 39 i Spanien och 23 i Sverige. Företaget hade totalt 12 kundtjänstkontor; 3 i Estland, 3 i Lettland, 5 i Litauen och ett i Spanien. 

För mer information, vänligen kontakta:
Veiko Kandla
VD för BIGBANK Sverige
Veiko.kandla@bigbank.se

Dokument & länkar