Hur mycket skulle du betala för att åka till månen?

När svenskarna fick denna fråga av BIGBANK svarade majoriteten att de inte skulle betala mer än 10 000 kronor. Män var dock något mer benägna än kvinnor att öppna plånboken för en rymdresa. 

Hela 75 procent av svenskarna skulle max betala 10 000 kronor för en resa till månen, visar en undersökning från BIGBANK. Sju procent uppgav att de skulle betala upp till 100 000 kronor, medan två procent kunde tänka sig att betala upp till 50 miljoner.

-          Det verkar onekligen som att de resebyråer som anordnar charterresor till rymden måste ner något i pris för att locka till sig den stora majoriteten av svenskarna, säger Veiko Kandla, VD för BIGBANK Sverige.

Resultaten skiljde sig dock något åt bland könen. 85 procent av kvinnorna skulle betala max 10 000 kronor för en resa till månen, medan motsvarande siffra för männen var 65 procent. Drygt en tiondel, elva procent, av männen angav att de skulle betala upp till 100 000 kronor medan motsvarande siffra för kvinnor var 4 procent.

-          Kanske har många män växt upp med Neil Armstrong, Buzz Aldrin och Yuri Gagarin som barndomsidoler vilket gjort att de romantiserar en månresa lite extra, säger Veiko Kandla.

Hur mycket skulle du betala för att åka till månen?

Total % Man % Kvinna %
0-9999 kr 75 65 85
10 000 - 49 999 kr 6 7 5
50 000 - 99 999 kr 7 11 4
100 000 - 499 999 4 6 2
500 0000 kr - 1 miljon kr 4 5 3
1 - 5 miljoner kronor 1 2 0
5-10 miljoner kronor 1 2 0
10-50 miljoner kronor 2 2 1

Undersökningen genomfördes av BIGBANK Sverige under första halvåret 2013 och besvarades av totalt 1106 svenskar, varav 555 kvinnor och 551 män.

För mer information, vänligen kontakta:
Veiko Kandla, VD för BIGBANK Sverige
veiko.kandla@bigbank.se 

Om BIGBANK

BIGBANK AS är en estländsk bank specialiserad på konsumtionskrediter och inlåning för privatpersoner. BIGBANK AS grundades 1992 i Tartu, Estland och har idag filialer i Finland, Sverige, Lettland, Litauen och Spanien. BIGBANK AS tillhandahåller även gränsöverskridande tjänster i Tyskland, Österrike och Nederländerna. För mer information besök: www.bigbank.se