Kaido Saar ny verkställande direktör för BIGBANK

BIGBANK, en estländsk bank specialiserad på konsumtionslån och med verksamhet i Sverige, har utsett Kaido Saar, tidigare ansvarig för försäljning och marknadsföring, till ny verkställande direktör.

Styrelseordförande Parvel Pruunsild säger att Kaido Saar är den bäst lämpade kandidaten för positionen som VD. ”Kaido Saar har erfarenhet från flera olika delar av företaget sedan tio år tillbaka och har visat prov på beslutsamt och engagerat ledarskap samt en omfattande kunskap om finanssektorn. Detta ger honom en stabil grund att stå på när det gäller att utveckla BIGBANK och effektivt hantera den dagliga verksamheten,” sade Pruunsild.

BIGBANK har utvecklats till ett välkapitaliserat internationellt företag säger Pruunsild. ”Företaget har stärkt sin position på nästan alla marknader. Tack vare resultatet från det föregående finansiella året nådde vår kreditportfölj upp till nästan 237 miljoner euro, och innebar tillväxt på alla marknader. Jag har fullt förtroende för att Kaido Saar kan maximera vår utvecklingspotential även framöver,” säger Parvel Pruunsild.

Den nya verkställande direktören Kaido Saar lyfter fram att företaget utvecklats snabbt och att hans första mål är att fortsätta denna utveckling och ta tillvara på de möjligheter som uppstår på nya marknader. ”BIGBANKs strategiska mål är att stärka positionen på marknaden och utveckla våra tjänster utanför de baltiska länderna, vilket innebär många spännande utmaningar för BIGBANKs medarbetare,” säger Saar.

Kaido Saar har innehaft flera olika tjänster på BIGBANK sedan 2002. Under sin tid i ledningsgruppen har han under de senaste fem åren haft ansvar för försäljning och marknadsföring. Företagets ledningsgrupp kommer fortsatt att ha tre medlemmar.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulrika Wendt Nyquist

Marknadsansvarig, BIGBANK Sverige

Tel: 070 921 09 72

ulrika.wendtnyquist@bigbank.se

Om BIGBANK
BIGBANK AS är en estländsk bank specialiserad på konsumtionskrediter och inlåning för privatpersoner. BIGBANK AS grundades 1992 i Tartu, Estland och har idag filialer i Sverige, Finland, Lettland, Litauen och Spanien. BIGBANK AS tillhandahåller även gränsöverskridande tjänster i Tyskland, Österrike och Nederländerna. För mer information besök: www.bigbank.se