Svensken vill vara medel i ett medelområde

Svensken vill vara medelinkomsttagare i ett medelinkomstområde. Varken rik i ett fattigt område eller fattig i ett rikt område lockar någon större grupp av befolkningen.  Det visar en undersökning från BIGBANK. 

Undersökningen visar att svenskarna ogärna sticker ut när det kommer till deras boendesituation. 67 procent uppgav att de helst vill vara medelinkomsttagare i ett medelinkomstområde.  Något överraskande föredrar 23 procent att vara fattiga i ett rikt område jämfört med 14 procent som föredrar att vara rika i ett fattigt område.

-          En del forskning indikerar att lycka är relativt och att vi jämför vår livssituation mot vår omedelbara omgivning.  Därför är det något förvånande att fler inte väljer att vara rik i ett fattigt område, säger Veiko Kandla, VD för BIGBANK Sverige.

-          Samtidigt visar väl det att svenskens förkärlek för lagom inte är en myt. Kanske påverkar också jantelagen att fler vill vara fattiga i ett rikt område än tvärtom.

Fler kvinnor än män menade att de helst var medelinkomsttagare i ett medelinkomstområde, vilket svarades av 71 respektive 63 procent.  Män svarade istället i högre utsträckning än kvinnor att de hellre var bland de fattigare i ett rikt område.

Skulle du hellre vara bland de fattigare i ett rikt område, eller bland de rikare i ett fattigt område?

Kvinna % Man % Total %
Bland de fattigare i ett rikt område 19 23 21
Bland de rikare i ett fattigt område 10 14 12
Medelinkomst i ett medelinkomstområde 71 63 67

Undersökningen genomfördes av BIGBANK Sverige under första halvåret 2013 och besvarades av totalt 1104 svenskar, varav 557 kvinnor och 547 män.

För mer information, vänligen kontakta:
Veiko Kandla, VD för BIGBANK Sverige
veiko.kandla@bigbank.se 

Om BIGBANK
BIGBANK AS är en estländsk bank specialiserad på konsumtionskrediter och inlåning för privatpersoner. BIGBANK AS grundades 1992 i Tartu, Estland och har idag filialer i Finland, Sverige, Lettland, Litauen och Spanien. BIGBANK AS tillhandahåller även gränsöverskridande tjänster i Tyskland, Österrike och Nederländerna. För mer information besök: www.bigbank.se