Bilfinger ingår storkontrakt med Fortum inom vattenkraft

Bilfinger storsatsar på vattenkraft i Sverige och tar nu över lokal drift och underhållet av 125 kraftstationer och över 250 dammar från Fortum. Avtalet innebär att Bilfinger knyter till sig cirka 200 av Fortums medarbetare. Samtidigt medför affären en tillväxt på hela 20 procent för Bilfinger i Sverige.

− Detta är ett otroligt viktigt kontrakt för oss. Vi ser stora möjligheter till ytterligare tillväxt inom vattenkraft i såväl Sverige och Norge som i övriga Europa, säger David Hellström, VD för Bilfinger Industrial Services Sweden AB.

Avtalet mellan Fortum Generation AB och Bilfinger innebär att Bilfinger Industrial Services tar över underhåll och lokal drift av Fortums 125 kraftstationer samt över 250 dammar från den 1 januari 2015. Avtalet sträcker sig över tre år med option på ytterligare två.

− Vi har valt Bilfinger eftersom vi värdesätter deras kompetens och koncept inom underhåll. Vi är övertygade att verksamheten är i mycket goda händer och ser fram emot att avtalet träder i kraft, säger Risto Andsten VD på Fortum Generation AB.

Ingenjörs- och servicebolaget Bilfinger Industrial Services Sweden AB är sedan den 1 april 2013 en fusion mellan underhållsbolaget BIS Production Partner AB och isolerings- och ställningsbolaget BIS Isenta AB. Företaget har en omsättning på 1,2 miljarder kronor och cirka 1 100 anställda. Bolaget har verksamhet i hela Sverige på 29 olika lokaliseringar. Några av de största kunderna är Vattenfall, AkzoNobel, Borealis, SCA, Stora Enso, Metsä, Outokumpu och Sandvik.

För mer information kontakta:
David Hellström, VD på Bilfinger Industrial Services Sweden AB
Telefon: +46 706 79 15 50, david.hellstrom@bilfinger.com

Jens Bjöörn, Kommunikationschef kraftproduktion, Fortum
Telefon: +46 70 298 41 25, jens.bjoorn@fortum.com

Om Bilfinger Industrial Services AB:
Bilfinger Industrial Services huvudsakliga verksamhetsområden är ingenjörstjänster, underhåll och service inom rör, el och instrument, isolering och ställningsbyggnad. Bolaget verkar huvudsakligen inom petrokemi-, papper&massa-, energi-, stål- och byggindustrin. I Sverige har bolaget en omsättning på 1,2 miljarder kronor och cirka 1 100 anställda.  Bolaget ingår i den tyska Bilfinger-koncernen med över 72 000 anställda runt om i hela världen.

Taggar:

Om oss

Ingenjörs- och servicebolaget Bilfinger Industrial Services Sweden AB är sedan den 1 april 2013 en fusion mellan underhållsbolaget BIS Production Partner AB och isolerings- och ställningsbolaget BIS Isenta AB. Bolagets kärnverksamhet är underhåll, ingenjörstjänster och verkstadsservice inom petrokemi-, massa-, energi- och gruvindustrin. Företaget har en omsättning på 1,2 miljarder kronor och cirka 1 100 anställda med verksamhet i hela landet. Några av de största kunderna är Vattenfall, Fortum, AkzoNobel, Borealis, SCA, Stora Enso, Metsä, Outokumpu och Sandvik. Bolaget ingår i den tyska Bilfinger-koncernen med över 72 000 anställda runt om i hela världen. Läs mer på: www.is-sweden.bilfinger.com/

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi har valt Bilfinger eftersom vi värdesätter deras kompetens och koncept inom underhåll. Vi är övertygade att verksamheten är i mycket goda händer och ser fram emot att avtalet träder i kraft.
Risto Andsten, VD på Fortum Generation AB.