2010 års rapportdatum och tidpunkt för årsstämman

Billeruds ekonomiska rapportering år 2010 sker enligt följande: Bokslutskommuniké för 2009: 11 februari 2010 Delårsrapport januari-mars 2010: 29 april 2010 Delårsrapport januari-juni 2010: 22 juli 2010 Delårsrapport januari-september 2010: 28 oktober 2010 Årsstämma hålls den 4 maj 2010. Stockholm 24 juni 2009 Billerud AB (publ) Per Lindberg VD och koncernchef För ytterligare information kontakta Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 8 553 335 01 or +46 70 248 15 17 Bertil Carlsén, CFO, +46 8 553 335 07 or +46 73 021 10 92

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar