Årsrapporter för 2014 offentliggjorda

BillerudKorsnäs Årsredovisning, Årsöversikt och Hållbarhetsredovisning för 2014 finns nu tillgängliga i pdf på www.billerudkorsnas.se.

Webbversionen av Årsöversikten går även att läsa på http://arsoversikt.billerudkorsnas.se/

Den tryckta versionen av Årsöversikten kommer inom kort att distribueras till de aktieägare och andra intressenter som så önskat

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Slättborn, Investor Relations Manager, 08 553 335 73

Informationen är sådan som BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl. 17.00 den 1 april 2015.

BillerudKorsnäs – Förpackningstillverkare och varumärkesägare erbjuds mervärde i form av varumärkesförstärkande, produktivitetshöjande och miljöbefrämjande förpackningslösningar. BillerudKorsnäs har en världsledande marknadsposition inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial. Bolaget omsätter ca SEK 21 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar