Årsredovisning för 2011 offentliggjord

 

Billeruds årsredovisning för 2011 inkluderande hållbarhetsredovisning för 2011 finns nu tillgänglig på www.billerud.se. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer inom kort att distribueras till de aktieägare och andra intressenter som så önskat.

För ytterligare information kontakta:
Sophie Arnius, Investor Relations Manager, 08-553 335 24, 070-590 80 72

Informationen är sådan som Billerud AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl. 08.45 den 4 april 2012.

 

Billerud – ”The Natural Part in Smarter Packaging”. Förpackningstillverkare och varumärkesägare erbjuds mervärde i form av varumärkesförstärkande, produktivitetshöjande och miljöbefrämjande förpackningslösningar. Billerud har en världsledande marknadsposition inom nyfiberbaserade förpackningspapper. Billerud omsätter ca MSEK 9 000 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.billerud.se

Taggar:

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar