Årsredovisning för 2012 offentliggjord

BillerudKorsnäs årsredovisning för 2012, inkluderande hållbarhetsredovisning för 2012, finns nu tillgänglig på www.billerudkorsnas.se. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer inom kort att distribueras till de aktieägare och andra intressenter som så önskat.

För mer information, vänligen kontakta:
Sophie Arnius, Investor Relations & Financial Media Director, 08-553 335 24, 070-590 80 72

Informationen är sådan som BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl. 10.00 den 3 april 2013.

BillerudKorsnäs – Förpackningstillverkare och varumärkesägare erbjuds mervärde i form av varumärkesförstärkande, produktivitetshöjande och miljöbefrämjande förpackningslösningar. BillerudKorsnäs har en världsledande marknadsposition inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial. Bolaget omsätter ca SEK 20 miljarder och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Taggar:

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar