Billerud till börsen

Billerud till börsen · Billerud godkänt för notering på O-listan · 20 november första dag för notering · 3,50 kr per aktie indikerad utdelning för 2001 · Förslag om återköp av egna aktier Billerud har idag godkänts för notering på O-listan vid Stockholmsbörsen förutsatt att spridningskravet uppfylls. Spridningskravet kommer att uppfyllas genom AssiDomäns utdelning av Billerud-aktier. Styrelsen för Billerud har fattat beslut om att notera Billerud-aktien och att offentliggöra noteringsprospektet. En tidtabell för noteringen av Billerud återfinns nedan. Styrelsen gör bedömningen att utdelningen för räkenskapsåret 2001 bör uppgå till 3,50 kronor per aktie motsvarande cirka 200 miljoner kronor. Detta mot bakgrund av Billeruds nuvarande finansiella utveckling och ställning samt de finansiella mål som fastslagits. Vidare avser styrelsen föreslå att ordinarie bolagsstämma 2002 bemyndigar styrelsen att besluta om återköp av aktier i Billerud. Tidtabell för noteringen av Billerud Noteringsprospektet tillgängligt på Billeruds hemsida 1 november Informationsbroschyr AssiDomäns aktieägare tillhanda Cirka 8 november Första dag för notering 20 november Ytterligare information om Billerud finns på bolagets hemsida www.billerud.com. Stockholm den 31 oktober 2001 Billerud AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta: Ingvar Petersson, styrelseordförande, 070 595 7605 Bert Östlund, VD och koncernchef, 08 553 335 00 eller 070 518 2757 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT01030/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT01030/bit0001.pdf

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar