BillerudKorsnäs förändrar koncernledning för fokus på lönsam tillväxt

BillerudKorsnäs presenterade på Kapitalmarknadsdagarna den 14-15 november en tydlig fokusering på lönsam tillväxt inom de olika affärsområdena de kommande åren. För att svara upp mot dessa förväntningar kommer koncernledningens (Senior Management Team / SMT) sammansättning att förändras något. Samtidigt kommer en utökad koncernledning att inrättas (Extended Management Team / EMT), med fortsatt fokus på integration och samordning produktion / marknad.

Ulf Eliasson tillträder tjänsten som SVP Consumer Board, och Christer Simrén som tidigare varit ansvarig för både Consumer Board och Operations kommer därmed att helt fokusera på ansvaret som COO och Operations. I samband med att Ulf Eliasson tillträder som affärsansvarig för Consumer Board, tillträder Magnus Kangas som brukschef i Gävle. Vidare kommer Henrik Essen att tillträda tjänsten som SVP Communications and Sustainability. SMT kommer därmed att ha följande medlemmar;

VD Per Lindberg, COO Christer Simrén, CFO Susanne Lithander, SVP Consumer Board Ulf Eliasson, SVP Containerboard Lennart Eberleh, SVP Packaging Paper Johan Nellbeck, SVP HR Karin Hågfeldt, SVP Communication and Sustainability Henrik Essén, SVP Forestry Uno Brinnen samt SVP Strategic Development Magnus Wikström.

I den utökade ledningsgruppen EMT kommer ingå medlemmarna i SMT, VP Business Support, VP Supply Chain, VP Operational Excellence samt brukscheferna för Finland, Frövi, Gruvön, Gävle, Skärblacka och Karlsborg.

Samtliga förändringar sker per den 1/12, 2013.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Lindberg, VD och koncernchef, 08-553 335 00

Informationen är sådan som BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl. 15.30 den 25 november 2013.

Taggar:

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar