BillerudKorsnäs första kvartal påverkas av efterdyningar från tidigare produktionsproblem under 2016

BillerudKorsnäs resultat för första kvartalet påverkas negativt av kvalitetskostnader som härrör från produktion under andra halvan av 2016 och uppstartskostnader för Rockhammars ombyggnation i slutet av 2016. Rörelseresultatet för första kvartalet beräknas uppgå till cirka MSEK 550.

”Det är både oväntat och frustrerande att vi måste ta dessa engångskostnader i en annars positiv utveckling. Produktionen levererar enligt förväntningarna. Produktionsvolymerna var de högsta hittills för ett enskilt kvartal och försäljningen, särskilt för affärsområde Consumer Board, visar bättre än förväntad tillväxt. Marknadstrenderna för affärsområdena Packaging Paper och Corrugated Solutions är också mycket starka just nu, ser vi bortom dessa två frågor så ser det faktiskt riktigt bra ut, säger Per Lindberg, VD och koncernchef.

Extrakostnaderna för kvalitetsproblemen och ombyggnationen uppgår till cirka MSEK 80. Det finns också en periodiseringseffekt mellan Kv 1 och Kv 2 för Gruvöns kostnader för underhållsstopp, där cirka MSEK 15 mer än tidigare informerats belastar Kv 1. Detta kommer att minska effekten på Kv 2 med MSEK 10 jämfört med tidigare guidning. Ytterligare MSEK 10 påverkar resultatet negativt på grund av ytterligare anpassning till IAS16 och avser kostnader för flytt och utbildning i Skärblackas omstruktureringsprojekt. Detta kommer att påverka helårsresultatet med cirka MSEK 45 och därmed minska investeringarna med samma belopp.

Resultatet är fortfarande preliminärt och har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

BillerudKorsnäs publicerar sin rapport för första kvartalet 2017 den 20 april, 2017 klockan 07:00 CET.


För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Lithander, CFO, 08-553 335 00, susanne.lithander@billerudkorsnas.com

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2017 kl.08:00 CET.

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar