BillerudKorsnäs resultat för fjärde kvartalet påverkas negativt av fortsatta produktionsproblem

Produktionsproblem under slutet av fjärde kvartalet har haft fortsatt negativ påverkan på BillerudKorsnäs resultat. De totala kostnaderna för produktionsstörningarna under kvartalet beräknas uppgå till cirka MSEK 245. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2015 beräknas uppgå till cirka MSEK 320.

I början av december 2015 aviserades ökade kostnader med ca MSEK 165 till följd av produktionsproblem i framförallt Frövi. Under december har ytterligare ca MSEK 80 tillkommit i kostnader för produktionsstörningar samt ökade reparations och underhållskostnader. Störningar har fortsatt förekommit på KM5 i Frövi, och ökade underhållskostnader har drabbat Skärblacka och Karlsborg, samt även Beetham i samband med en omfattande översvämning. Cirka MSEK 25 påverkar affärsområde Consumer Board och resterande cirka MSEK 55 påverkar affärsområde Packaging Paper.

”Kartongmaskinen i Frövi har gått bättre och bättre men stabiliserade sig inte i december på den nivå vi hoppats på. Stora ombyggnader har under hösten gjorts i Frövi för att öka kapaciteten, och det är inte ovanligt att inkörning tar längre tid än beräknat. Det kan vara för tidigt att hävda att problemen är lösta, men vi kan nu se att maskinen de senaste veckorna är på väg tillbaka på plan. Skärblacka och Karlsborg har producerat enligt plan under fjärde kvartalet, men har ådragit sig större underhållskostnader än planerat i slutet av året. Problemen i kvartalet är därmed egengenererade. Undantaget är Beetham som stod under vatten vid de stora översvämningarna i England i december men som har startat upp i januari och producerar enligt plan igen. Vi ser ingen negativ förändring i efterfrågan eller generellt kostnadsläge och flera av våra produktionsenheter har slagit produktionsrekord 2015”, säger Per Lindberg, VD och koncernchef.

Resultatet är ännu preliminärt och har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

BillerudKorsnäs publicerar sin bokslutskommuniké för 2015 kl. 07:00 den 10 februari 2016.

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0)8 553 335 00
Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 (0)8 553 335 00

Informationen är sådan som BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl. 08:00 den 22 januari 2016.

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 21 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar