BillerudKorsnäs stärker kompetens inom formbara förpackningar

BillerudKorsnäs stärker kompetens inom formbara förpackningar genom en mindre investering av en 10-procentig aktiepost i det danska förpackningsinnovationsföretaget EcoXpac. Förvärvet lägger grunden för ett samarbete företagen emellan och är en del i BillerudKorsnäs satsning på innovation för att lösa framtidens förpackningsutmaningar.

BillerudKorsnäs har utöver en stabil grund i innovationsarbetet med kontinuerlig utveckling av sina nuvarande material och lösningar också en ambition om att ta sig an en rad större, mer fundamentala och långsiktiga utmaningar på förpackningsområdet. Detta för att finna lösningar och ta fram helt nya förpackningskoncept som kan utmana plast, glas och aluminium. Ett sådant koncept är att kunna tillverka en flaska helt i pappersmaterial. Genom att samarbeta och kombinera sin kunskap och erfarenhet hoppas BillerudKorsnäs och EcoXpac förverkliga detta.

”Innovation är en nyckelfaktor för att ytterligare stärka vår affärsmässiga framgång på lång sikt men också ett sätt för oss att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Därför är det naturligt för oss att i ett antal väl valda utvecklingsprojekt spänna bågen och ta oss an rejäla utmaningar som kan ha en stor långsiktigt positiv påverkan på såväl vår affär som vårt bidrag till en mer hållbar värld. Trots att investeringen i EcoXpac är liten i finansiell mening, jämfört med BillerudKorsnäs storlek, skapar den förutsättningar för att lyckas med de innovationsutmaningar vi nu tar oss an.” säger Magnus Wikström SVP Technology & Strategic Development på BillerudKorsnäs.

EcoXpac är ett företag specialiserat inom avancerad 3D-formning av fiberbaserade strukturer. Bolaget som grundades 2005 är baserat i Danmark.

”Med vår kunskap och erfarenhet inom formpressad pappersmassa samt vårt entreprenöriella angreppssätt tillsammans med BillerudKorsnäs förmåga att ta idéer och innovationer till marknaden skapas en stark bas för vårt framtida samarbete. En bas från vilken bland annat projektet att skapa en pappersflaska kan förverkligas.” – säger Jesper Servé, grundaren av EcoXpac

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Essén, SVP Kommunikation och hållbarhet, BillerudKorsnäs, 08 – 553 335 00, henrik.essen@billerudkorsnas.com

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 21 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

EcoXpac är ett innovativt bolag specialiserat på design, utveckling och implementering av processlösningar för formgjuten pappermassa. Sen etableringen 2005 har företaget följt en strategi av strävan att introducera fiberbaserade produkter inom tidigare oexploaterade produktkategorier. EcoXpac samarbetar med ett omfattande nätverk av nationella forskningsorganisationer i Danmark såsom Danmarks tekniska universitet för att säkra att innovationerna baseras på grundlig analys. Ta reda på mer om EcoXpac på www.ecoxpac.dk eller följ oss på Twitter @EcoXpac.

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar