BillerudKorsnäs styrelse har beslutat om återköp av egna aktier

Styrelsen för BillerudKorsnäs har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2018 om återköp av egna aktier. BillerudKorsnäs innehade vid tidpunkten för detta pressmeddelande 1 184 191 egna aktier.

Återköp får ske, under perioden från och med den 15 juni 2018 fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, av högst 335 000 aktier. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dvs intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med återköpet är att säkerställa framtida leverans av aktier till deltagarna i BillerudKorsnäs långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Mattsson, General Counsel, +46 8 553 335 16

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 400 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar