Billeruds årsredovisning för 2010 offentliggjord

Årsredovisningen för 2010 inkluderande hållbarhetsredovisningen för 2010 finns nu tillgänglig på www.billerud.se/rapporter. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer inom kort att distribueras till de aktieägare och andra intressenter som så önskat.

Solna 7 april 2011
Billerud AB (publ)

Per Lindberg
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta
Sophie Arnius, Investor Relations Manager, 08-553 335 24, 070-590 80 72

Informationen är sådan som Billerud AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl. 10.30 den 7 april 2011.

Billeruds affärsidé är att erbjuda krävande kunder förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk.

Taggar:

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar