Billeruds rapportdatum och tidpunkt för ordinarie bolagsstämma 2005

Billeruds rapportdatum och tidpunkt för ordinarie bolagsstämma 2005 Billeruds ekonomiska rapportering år 2005 sker enligt följande: Bokslutskommuniké för 2004 27 januari Delårsrapport januari-mars 26 april Delårsrapport januari-juni 26 juli Delårsrapport januari- september 26 oktober Ordinarie bolagsstämma hålls den 3 maj. Stockholm den 20 juli 2004 Billerud AB (publ) Bert Östlund VD och koncernchef För ytterligare information, vänligen kontakta: Bert Östlund, VD och koncernchef, 08 553 335 00 Nils Lindholm, Ekonomi- och finansdirektör, 08 553 335 07 eller 070 217 5225 Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att förse kunderna med innovativa förpackningspapper av hög kvalitet. En konsekvent satsning på attraktiva marknadssegment och ett starkt kundfokus är hörnstenar i Billeruds strategi. Billerud fokuserar på kraftpapper och wellråvaror och har en världsledande position inom ett flertal produktsegment. Produktionsanläggningarna är bland de mest kostnadseffektiva i Europa för dessa produkter. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/20/20040720BIT20280/wkr0010.pdf

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar