Delårsrapport Januari-juni 2004

Delårsrapport Januari-juni 2004 Kvartal Januari-Juni 2004 2004 2003 II I II 2004 2003 Nettoomsättning, MSEK 1 764 1 820 1 731 3 584 3 575 Rörelseresultat, MSEK 161 225 284 386 581 Rörelsemarginal, % 9 12 16 11 16 Resultat efter finansiella poster, 140 205 266 345 542 MSEK Nettoresultat, MSEK 101 147 190 248 390 Vinst per aktie, SEK 1,91 2,73 3,30 4,64 6,75 · Rörelseresultatet under perioden januari-juni blev MSEK 386, en minskning med 34 % jämfört med föregående år. Minskningen förklaras främst av lägre priser och förändrade valutakurser. Leveranserna uppgick till 680 000 ton, en ökning med 6 % trots omfattande underhållsstopp. · Jämfört med första kvartalet minskade rörelseresultatet under andra kvartalet med 28 % eller MSEK 64. Underhållsstoppen i Gruvön och Skärblacka påverkade resultatet negativt med cirka MSEK 80. · Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 345 och avkastningen på sysselsatt kapital under den senaste 12-månadersperioden uppgick till 20 %. Exkluderat effekter av valutaflödessäkringarna var avkastningen 11 %. · Det operativa kassaflödet uppgick till MSEK 391, MSEK 80 högre än under samma period 2003. · Styrelsen har beslutat om fortsatta återköp av aktier. · Billeruds resultat efter finansiella poster förväntas uppgå till cirka MSEK 800 under 2004, jämfört med MSEK 1 042 under 2003. Förändrade valutakurser utgör cirka MSEK 250 av nedgången. Bokslutet presenteras av Billeruds VD Bert Östlund på en presskonferens idag kl 15.00. Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/20/20040720BIT20210/wkr0019.pdf Hela rapporten

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar