Förändringar i BillerudKorsnäs koncernledning

Ulf Eliasson, idag chef för BillerudKorsnäs affärsområde Consumer Board, utnämns till Senior Vice President med ansvar för BillerudKorsnäs produktion. Som ny Senior Vice President Consumer Board rekryteras Peter Jhaveri. Peter har lång erfarenhet av den globala vätskekartongbranschen bland annat från dess tillväxtområden i Asien.

Peter Jhaveri har varit verksam i olika positioner inom Tetra Pak-koncernen under mer än 20 år, närmast i en position som vd för Tetra Recart AB. Under en stor del av 2000-talet var Peter verksam i Sydostasien bland annat som verkställande direktör för Tetra Paks bolag i Filippinerna och Malaysia.

- Vi välkomnar Peter till BillerudKorsnäs för att leda affärsområdet Consumer Board vidare. Efterfrågan på våra produkter och lösningar växer och vi investerar kontinuerligt för att tillgodose denna. Peters bakgrund passar som hand i handske för Consumer Boards tillväxtagenda och hans erfarenheter av systemförsäljning kommer även övriga affärsområden till nytta. Vidare kommer Ulf Eliasson, som har lång erfarenhet av att leda stora produktionsenheter inom skogsindustrin, i sin nya roll att utgöra en förstärkning av vår produktionsledning under COO och vice vd Christer Simrén, säger Per Lindberg, BillerudKorsnäs vd och koncernchef.

Både Ulf Eliasson och Peter Jhaveri kommer vara medlemmar i BillerudKorsnäs koncernledning. Peter Jhaveri tillträder den 1 januari 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Essén, SVP Kommunikation och Hållbarhet, 0730-57 38 01

Denna information är sådan information som BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 13.00 CET

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 200 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar