Förbättrat marknadsläge med positiv utsikt

Billeruds VD Per Lindberg kommenterar utvecklingen under första kvartalet 2012:

”Orderläget har förbättrats inom våra förpackningspapperssegment och ligger på en normal nivå. Vår omsättning på MSEK 2 291 och rörelsemarginal på 6 procent återspeglar dock en låg prisnivå. I lokal valuta ser vi en prisnedgång på cirka 2 procent inom förpackningspapper under första kvartalet som en följd av prispressen under föregående kvartal. Vi har idag aviserat en prisökning om EUR 80 per ton från och med 1 juni för våra säck- och kraftpapper.

Som vi tidigare informerat kom vi 1 februari överens med UPM-Kymmene om att förvärva deras förpackningspappersverksamhet i Jakobstad och Tervasaari för MEUR 130. Förvärvet kompletterar vårt existerande produkterbjudande och ger oss möjlighet att utveckla och förstärka vårt erbjudande inom förnybara smartare förpackningar. Vi minskar med förvärvet vår massaexponering vilket också minskar volatiliteten i vårt resultat och dessutom får vi en utökad kostnadsbas i Euro. Vi förväntar oss årliga nettosynergier på MSEK 30 och vinsten per aktie bedöms öka när synergierna realiserats. Övertagandet av den förvärvade verksamheten förväntas ske under andra kvartalet.”

Solna den 26 april 2012
Billerud Aktiebolag (publ)

Per Lindberg
VD och koncernchef
 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Lindberg, VD och koncernchef, 08-553 335 01, 070-248 15 17
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, 08-553 335 07, 073-037 08 74

Informationen är sådan som Billerud Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl. 07.47 den 26 april 2012.

Billerud – ”The Natural Part in Smarter Packaging”. Förpackningstillverkare och varumärkesägare erbjuds mervärde i form av varumärkesförstärkande, produktivitetshöjande och miljöbefrämjande förpackningslösningar. Billerud har en världsledande marknadsposition inom nyfiberbaserade förpackningspapper. Billerud omsätter ca MSEK 9 000 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.billerud.se

Taggar:

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar