Försäljningstillväxt med stark marginal

Billeruds VD Per Lindberg kommenterar utvecklingen under första kvartalet 2011:

”Det är med stor tillfredsställelse jag noterar att den goda utvecklingen fortsätter för Billerud. Vi har under första kvartalet sålt rekordvolymer vilket givit en tillväxt på över 10 procent jämfört med föregående kvartal, och detta med en fortsatt stark rörelsemarginal på 13 procent. Vår ambition har varit att nå ett stabilt och högt rörelseresultat som en bas för tillväxt. Det har vi successivt lagt grunden för under 2010 och den starkare basen har även förstärkts under årets första kvartal. Det är också glädjande att se att vår tillväxt i omsättning kommer från en kombination av volymtillväxt, en förbättrad mix av produkter och marknader samt också ett ökat pris i lokal valuta. Detta har gjort att vi har kunnat möta kostnadsökningarna och en starkare krona under kvartalet.

Marknaden som helhet fortsätter att vara stark, även om styrkan på vissa mindre segment har börjat avta. Den starka svenska kronan kommer också att få konsekvenser på sikt. Vi jobbar på kort sikt med att säkra växelkurser och på lite längre sikt med priset på våra produkter. Dock kommer det på sikt att bli svårare att kompensera en allt starkare svensk krona med höjda priser, vilket gör att vi måste fortsätta att se över vår kostnadsbas och i vilka valutor vi har våra kostnader.

Vår kontinuerliga vidareutveckling av våra kunderbjudanden och vår förmåga att sälja fortsätter att vara i fokus och ge resultat. Från och med detta kvartal talar vi i externa och interna sammanhang om sålda volymer istället för levererade volymer. Det avspeglar vårt allt större fokus på försäljning. Vi hoppas att resten av branschen följer oss i denna viktiga förändring i branschens språkbruk.”

Solna den 20 april 2011
Billerud AB (publ)

Per Lindberg
VD och koncernchef
 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Lindberg, VD och koncernchef, 08-553 335 01, 070-248 15 17
Bertil Carlsén, Ekonomi- och finansdirektör, 08-553 335 07, 073-021 10 92

Informationen är sådan som Billerud AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl. 07.47 den 20 april 2011.

Billeruds affärsidé är att erbjuda krävande kunder förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk.

Taggar:

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar